PinterPandai

  https://www.pinterpandai.com PinterPandai adalah seorang penulis dan fotografer untuk sebuah blog bernama www.pinterpandai.com Mereka memiliki artikel tentang segalanya! Sains, hewan, bioskop / sinema, musik, artis, kesehatan, sejarah, olahraga, memasak, matematika, fisika, kimia, biologi, agama, geografi, dll. Selamat menikmati!===PinterPandai is a a writer and photographer for a blog called www.pinterpandai.com They have articles on everything! Science, animals, cinema, music, people, health, history, sport, cooking, math, physics, chemistry, biology, religions, geography, etc. Enjoy!

         815 Stories by PinterPandai

Surah Luqman لقمان Keluarga Luqman

Surah Luqman diturunkan setelah surah As-Saffat. Nama Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surah ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya.
0 7 min read

Surah Az Zumar الزمر Rombongan-rombongan

Surah Az Zumar yang berarti Rombongan-Rombongan karena kata Az-Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73 pada surah ini. Dalam ayat-ayat tersebut diterangkan keadaan...
0 15 min read

Doa Qunut | Tindakan Wajib Sholat atau Doa Qunut

Doa Qunut Doa Qunut (bahasa Arab قنوت ‘Ketaatan’) adalah permohonan yang dimasukkan ke dalam ritual sholat Islam di pagi atau malam hari. Hari ini...
0 3 min read