Hak

Hak substitusi

Hak Substitusi – Pada surat kuasa (Pemindahan Kuasa)

Hak substitusi adalah Hak Substitusi. Hak yang diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara untuk menunjuk pihak lain sebagai...
Pinter Pandai
5 min read
Hak retensi

Hak Retensi, Penjelasan, Pasal-Pasal dan Contoh

Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak Retensi diatur dalam...
Pinter Pandai
3 min read