Hawa nafsu

7 Dosa Pokok: Kesombongan, Ketamakan, Iri hati, Kemarahan, Hawa nafsu, Kerakusan, Kemalasan (seven deadly sins)

Tujuh Dosa Pokok Dosa (dari bahasa Sanskerta: doṣa) adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang...
Pinter Pandai
4 min read
Hawa nafsu manusia

Hawa Nafsu

Hawa Nafsu Hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia; berkaitan secara langsung dengan pemikiran atau...
Pinter Pandai
3 min read