Karnivora

Venus fly trap - dionaea muscica

Tumbuhan Karnivora Pemakan Daging

Tumbuhan Karnivora Adalah tumbuhan yang mendapat sedikit atau sebahagian besar nutrien mereka (tetapi bukan tenaga) dengan memerangkap dan memakan hewan atau protozoa....
Pinter Pandai
4 min read