Ketamakan

7 Dosa Pokok: Kesombongan, Ketamakan, Iri hati, Kemarahan, Hawa nafsu, Kerakusan, Kemalasan (seven deadly sins)

Tujuh Dosa Pokok Dosa (dari bahasa Sanskerta: doṣa) adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang...
Pinter Pandai
4 min read
Ketamakan manusia

Ketamakan

Ketamakan Ketamakan atau keserakahan adalah keinginan tak terkendali atas materi atau harta duniawi. Dalam Kitab Suci tertulis bahwa orang yang tamak...
Pinter Pandai
2 min read