Politik

Topik sensitif dalam politik

Topik Sensitif Dalam Politik | Tantangan Dalam Politik Global

Dalam menangani topik sensitif dalam politik sering memerlukan kesabaran, diplomasi, dan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencapai solusi yang berkelanjutan....
PinterPandai
11 min read
Negara yang saling membenci

Negara yang Saling Membenci: Menelusuri Persaingan Internasional yang Paling Tegang

Negara yang Saling Membenci: Melihat Buruknya Hubungan Antar Bangsa Dunia ini penuh dengan negara yang tidak akur, tetapi beberapa negara benar-benar...
PinterPandai
20 min read
Lee kuan yew

Singapura merayakan ulang tahun keseratus Lee Kuan Yew

Siapakah Lee Kuan Yew dengan takdir luar biasa yang menjadikan pulau kecil, miskin dan terpecah menjadi negara yang kuat di kancah...
PinterPandai
6 min read