Genetika

Penyakit genetik

Penyakit Genetik (Kelainan Genetika) | Penjelasan dan Contohnya

Penyakit Genetik Sementara hampir semua penyakit genetik adalah penyakit langka, tidak semua penyakit langka adalah genetik. Sekitar 80% penyakit langka memiliki...
PinterPandai
7 min read
Genetika medis kromosom dna gen

Genetika Medis | Kunci Pemahaman Kromosom, DNA, Gen

Kunci Pemahaman Genetika Medis Memahami genetika dan bagaimana penyakit tertentu ditularkan dan berkembang membutuhkan pengetahuan biologi. Berikut adalah ringkasan pengetahuan dasar...
PinterPandai
4 min read
Gregor Mendel

Seorang ahli yang pertama menerangkan tentang genetika

Quiz:¬†Seorang ahli yang pertama menerangkan tentang genetika adalah… Siapa seorang ahli yang pertama menerangkan tentang genetika ? a) JB. Lanmarck b)...
Pinter Pandai
2 min read