Alkitab Protestan

2 Samuel – Pasal 1-24

2 Samuel – Pasal 1-24 Dalam kitab ini diceritakan dengan jelas dan menarik bagaimana Daud berusaha memperluas dan mengukuhkan kedudukannya. Ia...
Pinter Pandai
59 min read

1 Samuel – Pasal 1-31

1 Samuel – Pasal 1-31 Kitab Samuel merupakan evalusi teologis terhadap jabatan raja secara umum dan keturunan raja, terutama Daud, secara...
Pinter Pandai
17 min read

Alkitab Hakim-Hakim (Judges) Pasal 1-21

Alkitab Protestan Hakim-Hakim (Judges) Pasal 1-25 Kitab Hakim-hakim adalah satu kitab di dalam Kitab Perjanjian Lama. Hakim-hakim dalam bahasa Ibrani, sopetim dan dalam bahasa Yunani kritai. Istilah ini dipakai di dalam Septuaginta....
Pinter Pandai
57 min read