Hari raya

Hari Besar Konghucu, Perayaan dan Hari Penting

Hari Besar Konghucu Orang Konghucu tidak memiliki rangkaian hari libur yang mereka rayakan; mereka dapat mengambil hari libur dari agama serupa...
Pinter Pandai
4 min read
Hari Saraswati - Hari Pengetahuan

Hari Saraswati – Hari Pengetahuan

Hari Saraswati Hari Saraswati adalah hari libur tradisional Bali untuk merayakan hari ketika pengetahuan diberikan oleh Tuhan melalui Dewi Saraswati yang...
Pinter Pandai
6 min read
Perayaan Air Suci dan Pembersihan Diri - Hari Banyu Pinaruh di Bali

Hari Banyu Pinaruh di Bali – Perayaan Air Suci dan Pembersihan Diri

Hari Banyu Pinaruh Ritual Banyu Pinaruh adalah hari pembersihan, ritual untuk penyucian diri. Perayaan ini diadakan setiap 210 hari (setiap 6...
Pinter Pandai
1 min read