Hari raya

Hari Raya Yahudi dan Hari Libur

Hari Raya Yahudi dan Hari Libur

Hari Raya Yahudi Perayaan dan peringatan Hari Raya Yahudi ini menandai kehidupan orang Yahudi yang taat dan meninggalkan jejaknya pada budaya...
Pinter Pandai
5 min read

Hari Besar Konghucu, Perayaan dan Hari Penting

Hari Besar Konghucu Orang Konghucu tidak memiliki rangkaian hari libur yang mereka rayakan; mereka dapat mengambil hari libur dari agama serupa...
Pinter Pandai
4 min read
Hari Saraswati - Hari Pengetahuan

Hari Saraswati – Hari Pengetahuan

Hari Saraswati Hari Saraswati adalah hari libur tradisional Bali untuk merayakan hari ketika pengetahuan diberikan oleh Tuhan melalui Dewi Saraswati yang...
Pinter Pandai
6 min read