Amos Pasal 1-9

14 min read

Amos

Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa Amos 1:1, suatu desa di pinggiran Yehuda, kira-kira 15 km di sebelah selatan Betlehem. Kitab Amos merupakan salah satu kitab dalam kumpulan kitab nabi-nabi (“Nevi’im”) di Perjanjian Lama. Kitab ini juga termasuk dalam kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Pelayanan Amos dilakukan pada masa pemerintahan Uzia di Yehuda dan Yerobeam bin Yoas di Israel.

Amos Pasal 1 (Total ayat 15)

1) [Pendahuluan] Inilah perkataan Amos, seorang peternak domba dari Tekoa. Amos mendapat penglihatan tentang Israel selama masa pemerintahan Raja Uzia dari Yehuda dan Raja Yerobeam anak Yoas raja Israel, dua tahun sebelum gempa bumi.

2) [Hukuman bagi Aram] Amos berkata, “TUHAN akan mengaum seperti singa di Sion. Suaranya yang keras akan terdengar dari Yerusalem. Dan padang rumput yang hijau tempat penggembalaan akan layu dan mati. Bahkan puncak Gunung Karmel menjadi kering.”

3) Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Damsyik karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menindas orang Gilead dengan besi penumbuk padi yang tajam.

4) Jadi, Aku mengirim api ke istana Raja Hazael, membakar habis istana besar Benhadad.

5) Aku akan mematahkan pintu gerbang Damsyik. Aku mengganti pemegang takhta di Lembah Awen. Aku mengganti simbol kekuasaan dari Bet-Eden. Dan orang Aram akan dikalahkan dan dibawa ke Kir.” Demikian perkataan TUHAN.

6) [Hukuman bagi Orang Filistin] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Gaza karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah mengangkut semua orang dan dijual sebagai hamba kepada bangsa Edom.

7) Jadi, Aku mengirim api ke tembok Gaza. Api itu membinasakan menara-menara tinggi di Gaza.

8) Dan Aku membinasakan pemegang takhta di Asdod. Aku membinasakan raja yang memegang tongkat kerajaan di Askelon. Aku menghukum orang Ekron. Kemudian orang Filistin yang masih hidup akan mati.” Demikian perkataan Tuhan ALLAH.

9) [Hukuman bagi Tirus] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Tirus karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menyerahkan semua orang ke Edom sebagai hamba dan tidak mengingat perjanjian yang telah dibuatnya dengan saudara-saudaranya (Israel).

10) Jadi, Aku mengirim api ke Tirus untuk membinasakan menara-menaranya yang tinggi.”

11) [Hukuman bagi Edom] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Edom karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menindas saudaranya dengan pedang dan tidak berbelaskasihan sedikit pun. Amarahnya terus berkobar dan terus menyerang Israel seperti binatang buas.

12) Jadi, Aku mengirim api ke kota Teman untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di Bozra.”

13) [Hukuman bagi Amon] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Amon karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah membunuh perempuan hamil di Gilead supaya dapat memperluas wilayah kekuasaannya.

14) Jadi, Aku membakar tembok kota Raba untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di sana. Kesulitan akan menimpa mereka seperti angin puyuh datang ke negerinya.

15) Kemudian raja-raja dan pemimpin mereka ditawan. Mereka semuanya dibawa pergi bersama-sama untuk menjadi hamba.” Demikian perkataan TUHAN.

Pasal 2 (Total ayat 16)
1) [Hukuman bagi Moab] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Moab karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah membakar tulang-tulang raja Edom menjadi kapur.

2) Jadi, Aku mengirim api ke Moab untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di Keriot. Di sana akan terjadi perang yang sangat ngeri dan suara terompet, dan Moab akan mati.

3) Aku akan mengakhiri kuasa raja-raja Moab dan membunuh semua pemimpin Moab.” Demikian perkataan TUHAN.

4) [Hukuman bagi Yehuda] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Yehuda karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menolak mematuhi perintah TUHAN dan tidak memegang teguh perintah-Nya. Nenek moyang mereka suka berdusta. Dan dusta yang sama membuat orang Yehuda berhenti mengikut Allah.

5) Jadi, Aku mengirim api ke Yehuda untuk membinasakan menara-menara yang tinggi di Yerusalem.”

6) [Hukuman bagi Israel] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Aku pasti menghukum orang Israel karena banyaknya kejahatannya. Mereka telah menjual orang baik yang tidak bersalah karena uang sedikit, dan orang miskin karena sepasang sandal.

7) Mereka menginjak-injak wajah orang lemah di atas tanah dan tidak mendengarkan orang yang menderita. Seorang pemuda bersama ayahnya pergi meniduri perempuan yang sama sehingga mereka mencemarkan nama kudus-Ku.

8) Mereka mengambil pakaian dari orang miskin dan kemudian duduk di atas pakaian itu bila mereka menyembah di mezbahnya. Mereka meminjamkan uang kepada orang miskin dan mengambil pakaiannya sebagai jaminan. Mereka memaksa orang membayar denda dan memakai uang itu membeli anggur dan meminumnya di rumah allah palsu mereka.

9) Padahal Aku sendirilah yang telah membinasakan orang Amori dari hadapan mereka, yang tingginya setinggi pohon cedar dan sekuat pohon ek. Aku telah membinasakan buahnya di atas dan akarnya di bawah.

10) Aku sendiri telah membawa kamu keluar dari Mesir dan membimbing kamu di padang gurun selama 40 tahun untuk menduduki negeri orang Amori.

11) Aku telah mengangkat beberapa dari anakmu menjadi nabi dan beberapa dari pemudamu menjadi orang yang bernazar. Hai orang Israel, itu benar.” Demikian firman TUHAN.

12) “Namun, kamu membuat mereka yang bernazar minum anggur. Dan kamu mengatakan kepada nabi-nabi supaya jangan bernubuat.

13) Kamu merupakan beban berat bagi-Ku. Aku sarat seperti kereta yang dimuat terlalu banyak jerami.

14) Tidak seorang pun yang dapat melarikan diri termasuk pelari yang tercepat. Orang kuat tidak dapat lagi memakai kekuatannya, dan para tentara tidak mampu lagi menyelamatkan dirinya sendiri.

15) Para pemanah yang memegang busur tidak dapat lagi berdiri berperang. Dan para pelari cepat tidak dapat melarikan diri. Para penunggang kuda tidak dapat menyelamatkan dirinya.

16) Bahkan para tentara yang gagah berani melarikan diri. Mereka tidak sempat mengambil pakaiannya.” Demikian perkataan TUHAN.

Pasal 3 (Total ayat 15)
1) [Peringatan terhadap Israel] Hai orang Israel, dengarkan pesan ini. TUHAN telah mengatakan hal ini tentang kamu, hai Israel. Pesan ini tentang seluruh keluarga Israel yang Kubawa dari negeri Mesir.

2) “Banyak keluarga di atas bumi, tetapi hanya kamu keluarga yang telah Kupilih untuk mengetahui jalan khusus. Dan kamu berbalik menentang Aku, jadi Aku akan menghukum kamu atas semua dosamu.”

3) [Alasan Menghukum Israel] Dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat.

4) Singa akan mengaum di hutan hanya setelah menangkap binatang. Singa muda mengaum dari sarangnya berarti ia telah menangkap sesuatu untuk dimakan.

5) Burung tidak terbang ke dalam jerat kecuali ada makanan di dalamnya. Jika jerat tertutup, jerat menangkap burung itu.

6) Jika orang mendengar tanda bahaya, mereka gemetar ketakutan. Jika terjadi malapetaka di suatu kota, TUHAN membuatnya terjadi.

7) Ketika Tuhan ALLAH memutuskan untuk melakukan sesuatu, pertama-tama dikatakan-Nya kepada hamba-Nya, para nabi.

8) Jika singa mengaum, manusia ketakutan. Jika Tuhan ALLAH berbicara, para nabi bernubuat.

9) Pergilah ke menara yang tinggi di Asdod dan Mesir dan umumkan pesan ini, “Berkumpullah ke gunung-gunung Samaria. Di sana kamu akan melihat kekacauan besar karena orang tidak tahu cara hidup yang benar. Mereka kejam terhadap orang lain. Mereka menjarah barang-barang orang lain dan menyembunyikannya di menaranya yang tinggi. Harta mereka penuh dengan benda yang dirampasnya dari peperangan.” Demikian perkataan TUHAN.

10) (3:9)

11) Jadi, Tuhan ALLAH mengatakan, “Musuh akan datang ke negeri itu dan mengambil kekuatanmu. Dia akan mengambil barang-barang yang kamu sembunyikan di menaramu yang tinggi.”

12) TUHAN berkata, “Seekor singa dapat menerkam domba, dan gembala mungkin berusaha menyelamatkan domba itu, tetapi gembala itu menyelamatkan hanya sebagian dari padanya. Dia mungkin melepaskan dua potong kaki atau sebagian telinga dari mulut singa. Demikian juga, kebanyakan orang Israel tidak akan selamat. Orang yang tinggal di Samaria menyelamatkan sebagian dari tempat tidur, atau sepotong kain dari sofa.”

13) Tuhanku, Tuhan ALLAH Yang Mahakuasa mengatakan hal ini, “Peringatkan keluarga Yakub tentang hal-hal ini.

14) Israel telah berdosa, dan Aku akan menghukumnya karena dosanya. Aku juga membinasakan mezbah-mezbah di Betel. Tanduk-tanduk mezbah akan dipatahkan dan jatuh ke tanah.

15) Aku membinasakan rumah musim dingin dan rumah musim panas. Rumah-rumah gading akan dibinasakan. Banyak rumah besar akan dibinasakan.” Demikian perkataan TUHAN.

Pasal 4 (Total ayat 13)
1) [Perempuan Samaria Mabuk Kemewahan] Dengarkanlah aku, hai kamu lembu Basan yang tinggal di pegunungan Samaria. Kamu memeras orang miskin dan menindasnya. Kamu mengatakan kepada suamimu, “Bawalah minuman untuk kami.”

2) Tuhan ALLAHku telah membuat janji demi kekudusan-Nya. Kesulitan itu akan datang kepadamu. Orang membawa kait dan mengambil kamu selaku tahanan. Mereka memakai pancing untuk mengambil anak-anakmu.

3) Perempuan-perempuan menyerang dan keluar melalui lubang-lubang tembok, dan mereka menjatuhkan dirinya sendiri ke atas tumpukan mayat. Inilah yang dikatakan TUHAN,

4) “Pergilah ke Betel dan perbuatlah dosa. Pergi ke Gilgal dan lakukan semakin banyak dosa. Bawa kurbanmu setiap pagi. Bawa persepuluhan dari hasil panenmu untuk perayaan tiga hari.

5) Bakar roti yang beragi sebagai kurban syukuran dan umumkan persembahan sukarelamu. Hai orang Israel, kamu senang melakukannya. Jadi, pergi dan lakukanlah itu.” Demikian perkataan Tuhan ALLAH.

6) “Aku tidak memberikan makanan kepadamu. Tidak ada makanan di kota-kotamu, namun kamu tidak datang kepada-Ku.” Demikian perkataan TUHAN.

7) “Aku juga telah menahan hujan, tiga bulan sebelum masa panen. Aku akan menurunkan hujan ke satu kota, tetapi tidak ke kota yang lain. Daerah yang satu mendapat hujan, tetapi daerah yang lain tidak dan menjadi kering.

8) Orang dari dua atau tiga kota pergi ke kota yang lain untuk mendapatkan air, dan mereka tidak puas. Kamu masih juga tidak mau datang kepada-Ku minta tolong.” Demikian perkataan TUHAN.

9) “Aku membuat benihmu mati karena panas dan hama. Aku membinasakan kebun-kebunmu dan kebun anggurmu. Belalang menghabiskan pohon ara dan pohon zaitunmu, namun kamu juga masih tidak mau datang kepada-Ku.” Demikian perkataan TUHAN.

10) “Aku telah mengirimkan wabah penyakit menyerang kamu seperti yang Kulakukan kepada orang Mesir. Aku telah membunuh anak-anak mudamu dengan pedang. Aku telah mengambil kudamu, dan Aku membuat kemah-kemahmu berbau busuk dari bangkai orang mati, tetapi kamu masih juga tidak mau datang kepada-Ku minta tolong.” Demikian perkataan TUHAN.

11) “Aku membinasakan kamu seperti yang Kulakukan kepada Sodom dan Gomora. Dan kota-kota itu binasa sama sekali. Kamu seperti puntung yang ditarik dari api, tetapi kamu masih juga tidak mau datang kepada-Ku.” Demikian perkataan TUHAN.

12) “Jadi, itulah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Israel. Hai Israel, bersiaplah untuk menghadap Allahmu.

13) Akulah yang membuat gunung-gunung. Aku menciptakan pikiranmu. Aku mengajar manusia berbicara dan membuat gelap menjadi fajar. Aku berjalan di atas gunung-gunung bumi. Nama-Ku YAHWEH Allah Yang Mahakuasa.”

Pasal 5 (Total ayat 27)
1) [Nyanyian Duka bagi Israel] Hai orang Israel, dengarkanlah nyanyian ini. Nyanyian penguburan ini ialah tentang kamu.

2) Gadis Israel telah jatuh. Ia tidak bangkit lagi. Ia telah ditinggalkan sendirian, terbaring di atas kotoran, tidak ada yang mengangkatnya.

3) Tuhan ALLAH mengatakan hal ini, “Para pejabat meninggalkan kota bersama 1.000 tentara, hanya 100 orang akan kembali. Para pejabat meninggalkan kota bersama 100 tentara, hanya 10 orang akan kembali.”

4) [Tuhan Mendorong Israel untuk Bertobat] Demikian perkataan TUHAN kepada bangsa Israel, “Datanglah mencari Aku supaya kamu hidup.

5) Jangan singgah ke Betel. Jangan masuk ke Gilgal. Jangan menyeberangi perbatasan dan jangan turun ke Bersyeba. Penduduk Gilgal akan diangkut sebagai tawanan. Dan Betel akan dibinasakan.

6) Datanglah kepada TUHAN supaya kamu hidup. Jika kamu tidak datang kepada-Nya, api akan mulai di rumah Yusuf, dan tidak ada di Betel yang dapat memadamkannya.

7) Pergilah kepada Tuhan minta tolong. Ia telah membuat bintang Kartika dan belantik. Ia mengubah gelap menjadi fajar. Ia mengubah siang hari menjadi malam gelap. Ia mengumpulkan air laut dan mencurahkannya ke permukaan bumi. Nama-Nya YAHWEH. Ia menyelamatkan kota yang kuat dan membiarkan kota yang kuat lainnya binasa.” [Kejahatan yang Dilakukan Orang Israel] Kamu mengubah kebaikan menjadi racun. Kamu membunuh keadilan dan membiarkannya jatuh ke tanah.

8) (5:7)

9) (5:7)

10) Nabi pergi ke tempat pertemuan umum dan berkata melawan kejahatan yang dilakukan orang, dan orang membenci mereka. Mereka mengajarkan kebenaran yang baik dan yang sederhana, dan orang membenci mereka.

11) Kamu mengambil pajak yang tidak sesuai dari orang miskin. Kamu mengambil banyak gandum dari mereka. Kamu mendirikan rumah-rumah mewah dari batu pahat, tetapi kamu tidak akan mendiaminya. Kamu menanami kebun anggur yang indah, tetapi kamu tidak meminum anggur dari padanya,

12) karena Aku tahu dosamu banyak. Kamu melakukan beberapa kejahatan. Kamu menyakiti orang yang melakukan yang benar. Kamu menerima sogok. Kamu mengesampingkan keadilan bagi orang miskin di pengadilan.

13) Pada saat itu, orang bijak berdiam diri karena waktu itu masa yang jahat.

14) Kamu berkata bahwa Allah bersamamu. Jadi, kamu seharusnya melakukan yang baik, bukan yang jahat. Kemudian kamu akan hidup, dan TUHAN Allah Yang Mahakuasa sungguh-sungguh menyertaimu.

15) Bencilah terhadap kejahatan dan cintai kebaikan, tegakkan keadilan di pengadilan. Mungkin TUHAN Allah Yang Mahakuasa akan berbelaskasihan kepada sisa-sisa keluarga Yusuf.

16) [Kesedihan Besar Telah Datang] Tuhanku ALLAH Yang Mahakuasa mengatakan, “Orang akan menangis di tempat umum. Orang menangis di jalan-jalan. Orang membayar yang pandai menangis untuk menangis.

17) Orang menangis di kebun anggur karena Aku melintas dari kamu.” Demikian perkataan TUHAN.

18) Beberapa di antara kamu mau melihat hari penghakiman yang khusus dari TUHAN. Mengapa kamu ingin melihat hari itu? Hari-Nya yang khusus itu akan membawa kegelapan, bukan terang.

19) Kamu seperti orang yang melarikan diri dari seekor singa, dan diterkam oleh beruang. Kamu seperti orang yang memasuki rumah tempatnya berlindung, dan bersandar ke dinding, lalu digigit ular.

20) Hari TUHAN seperti hari gelap bukan terang, hari kelam kabut tanpa sinar.

21) [Tuhan Menolak Ibadat Israel] “Aku membenci perayaanmu. Aku tidak menerimanya. Aku tidak suka akan pertemuan agamamu.

22) Bahkan jika kamu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sajian kepada-Ku, Aku tidak menerimanya. Aku menolak ternak yang gemuk yang kamu berikan sebagai kurban pendamaian.

23) Jauhkanlah kebisingan nyanyianmu dari Aku. Aku tidak mau mendengar suara musik dari gambusmu.

24) Kamu harus membiarkan kejujuran mengalir seperti sungai. Biarlah kebaikan mengalir seperti aliran sungai yang tidak pernah kering.

25) Hai Israel, kamu telah memberikan persembahan kepada-Ku dan persembahan di padang gurun selama 40 tahun,

26) tetapi kamu juga membawa berhala Sakut, rajamu, dan Kewan. Dan kamu membuat bagi dirimu sendiri bintang menjadi dewamu.

27) Jadi, Aku menggiring kamu pergi lebih jauh dari Damsyik.” Demikian perkataan TUHAN. Nama-Nya ialah Allah Yang Mahakuasa.

Pasal 6 (Total ayat 14)
1) [Hukuman Menanti Israel] Celakalah orang-orang yang merasa tenteram di Sion, dan yang merasa aman di Gunung Samaria. Mereka ialah pemimpin “penting” dari bangsa yang paling penting. Keluarga Israel datang kepadamu minta nasihat.

2) Pergilah ke Kalne dan periksalah. Dari sana pergi ke kota besar Hamat. Pergilah ke Gat kota Filistin. Apakah kamu lebih baik daripada kerajaan itu? Negeri mereka lebih besar daripada negerimu.

3) Kamu tergesa-gesa menuju hari penghukuman. Kamu membawa peraturan kekerasan semakin dekat.

4) Kamu berbaring di tempat tidur gading dan terbaring di atas sofamu. Kamu memakan domba pilihan dan anak lembu yang tambun.

5) Kamu memainkan kecapimu. Seperti Daud, kamu membuat baru alat-alat musikmu.

6) Kamu minum dari cawan anggur. Kamu memakai minyak wangi terbaik. Dan kamu tidak marah atas kebinasaan keluarga Yusuf.

7) Mereka berbaring di atas sofanya sekarang, tetapi waktunya yang baik akan berakhir. Mereka akan dibawa ke pembuangan sebagai orang tahanan ke negeri asing. Dan merekalah orang yang pertama dibawa.

8) Tuhan ALLAHku telah memakai nama-Nya dan membuat janji. TUHAN Allah Yang Mahakuasa mengatakan, “Aku membenci kebanggaan Yakub. Aku benci terhadap menaranya yang kokoh. Jadi, Aku membiarkan musuh mengambil kota bersama segala yang ada di dalamnya.”

9) [Tinggal Sedikit Orang Israel yang Hidup] Pada saat itu, mungkin ada 10 orang yang masih selamat dalam satu rumah, tetapi mereka juga akan mati.

10) Dan jika seseorang mati, keluarga dekatnya datang mengangkat mayatnya dan membawanya ke luar serta membakarnya. Keluarga datang mengambil tulang-tulang itu. Mereka memanggil orang yang mungkin masih bersembunyi dalam rumah itu, “Apakah masih ada mayat bersamamu?” Orang itu akan menjawab “Tidak!” Namun, keluarga itu mengatakan, “Diam! Jangan kita sebut nama TUHAN.”

11) Lihatlah, TUHAN memberikan perintah, dan rumah-rumah besar menjadi kepingan, dan rumah-rumah kecil menjadi pecahan kecil.

12) Apakah kuda berlari di atas bukit batu? Tidak. Orang tidak membajak dengan lembu, tetapi kamu membuat segala sesuatu terbalik. Kamu mengubah keadilan dan kebaikan menjadi racun yang pahit.

13) Kamu bergembira di Lo-Debar, kamu mengatakan, “Kami telah mengambil Karnaim dengan kekuatan kami sendiri.”

14) “Hai Israel, Aku akan membangkitkan bangsa asing melawan kamu. Bangsa itu akan menimbulkan kesulitan atas seluruh negerimu — sepanjang jalan mulai dari Lebo-Hamat sampai ke Lembah Araba.” Demikian perkataan TUHAN Allah yang Mahakuasa.

Pasal 7 (Total ayat 17)
1) [Penglihatan tentang Belalang] Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: Ia sedang menyiapkan kerumunan belalang, pada waktu tanaman kedua sedang tumbuh, yaitu setelah tuaian untuk raja.

2) Belalang memakan semua rerumputan di negeri itu. Setelah itu aku mengatakan, “Ya Tuhan ALLAH, aku mohon kepada-Mu, ampunilah kami. Yakub tidak dapat hidup. Ia begitu kecil.”

3) Kemudian TUHAN mengubah keputusan-Nya tentang itu. TUHAN berkata, “Itu tidak akan terjadi.”

4) [Penglihatan tentang Api] Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: Aku melihat Tuhan ALLAH mengadakan hukuman melalui api. Api membinasakan samudera raya, membakar habis ladang.

5) Namun, aku berkata, “Ya Tuhan ALLAH, hentikanlah itu, aku mohon kepada-Mu. Yakub tidak dapat bertahan, dia kecil.”

6) Kemudian TUHAN mengubah keputusan-Nya tentang itu. Tuhan ALLAH mengatakan, “Itu tidak akan terjadi.”

7) [Penglihatan tentang Tali Sipat] Inilah yang Tuhan perlihatkan kepadaku, Tuhan sedang berdiri di sisi suatu tembok yang tegak lurus dengan tali sipat di tangan-Nya.

8) TUHAN berkata kepadaku, “Amos, apa yang engkau lihat?” Aku mengatakan, “Sebuah tali sipat.” Kemudian Tuhanku mengatakan, “Lihatlah umat-Ku Israel telah melakukan banyak dosa. Mereka seperti dinding yang miring. Aku memakai tali sipat membuat garis lurus dan membuang bagian-bagian yang jelek.

9) Tempat-tempat tinggi Ishak akan dibinasakan, dan tempat-tempat kudus Israel menjadi tumpukan batu-batu. Aku akan membunuh keluarga Yerobeam dengan pedang-Ku.”

10) [Amazia Berusaha Menghentikan Amos] Amazia, imam di Betel, mengirim pesan ini kepada Yerobeam raja Israel, “Amos telah membuat rencana melawanmu. Ia berusaha membuat orang Israel berperang melawanmu. Negeri ini tidak dapat memegang seluruh perkataannya.

11) Amos telah mengatakan, ‘Yerobeam akan mati oleh pedang, dan Israel dibawa ke pembuangan dari negerinya.’”

12) Amazia juga berkata kepada Amos, “Hai pelihat, pergilah ke Yehuda dan makanlah di sana. Bernubuatlah di sana,

13) tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Ini adalah tempat kudus raja Yerobeam. Ini tempat ibadah nasional untuk Israel.”

14) Kemudian Amos menjawab Amazia, “Aku bukan seorang nabi dan bukan anggota keluarga nabi, melainkan seorang peternak dan pemetik buah ara hutan.

15) Aku gembala dan TUHAN mengambil aku ketika menjaga kawanan domba. Dan TUHAN berkata kepadaku, ‘Pergi, bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.’

16) Jadi, dengarlah pesan TUHAN. Engkau berkata kepadaku, ‘Jangan bernubuat menentang Israel dan jangan berbicara menentang keluarga Ishak.’

17) TUHAN berkata, ‘Istrimu akan menjadi pelacur di kota itu, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan dibunuh oleh pedang, lalu bangsa lain mengukur dan membagi-bagi tanahmu di antara sesama mereka. Engkau akan mati di negeri asing. Dan Israel pasti terbuang dari negeri ini.’”

Pasal 8 (Total ayat 14)
1) [Penglihatan tentang Buah-buahan Musim Panas] Inilah yang diperlihatkan Tuhan ALLAH kepadaku: Aku melihat sebuah keranjang penuh dengan buah-buahan musim panas.

2) Tuhan berkata kepadaku, “Amos, apa yang engkau lihat?” Aku mengatakan, “Sebuah keranjang penuh dengan buah-buahan musim panas.” Kemudian TUHAN berkata kepadaku, “Masa akhir telah tiba bagi umat-Ku Israel. Aku tidak memaafkan dosa mereka lagi.

3) Nyanyian-nyanyian di Bait Tuhan menjadi nyanyian ratapan.” Demikian perkataan Tuhan ALLAH. “Di mana-mana mayat akan bergelimpangan. Dengan diam-diam, mayat-mayat diambil orang dan dicampakkan ke atas timbunan.”

4) [Pedagang Hanya Menginginkan Uang] Dengarkanlah aku, hai kamu yang memeras orang yang tidak berdaya. Kamu berusaha membinasakan orang miskin di negeri ini.

5) Kamu pedagang mengatakan, “Kapan Bulan Baru berlalu supaya kita dapat menjual gandum? Kapan Sabat berlalu supaya kita dapat menjual terigu? Kita dapat menaikkan harga dan membuat timbangan lebih kecil. Kita dapat mengubah ukuran dan menipu orang.

6) Orang miskin tidak dapat membayar utangya. Kita dapat membelinya selaku hamba. Kita dapat membeli orang yang butuh pertolongan dengan seharga sepasang sandal. Ya, kita dapat menjual gandum yang telah terbuang di lantai.”

7) TUHAN telah bersumpah. Ia memakai nama-Nya, kebanggaan Yakub, dan bersumpah, “Aku tidak akan pernah melupakan yang telah dilakukannya.

8) Gempa bumi akan terjadi, segenap bumi gemetar karena hal-hal itu. Setiap orang yang tinggal di negeri itu menangis karena orang yang mati. Seluruh negeri bangkit dan jatuh seperti Sungai Nil di Mesir.”

9) Tuhan ALLAH juga mengatakan, “Pada hari itu Aku membuat matahari terbenam pada tengah hari. Aku membuat bumi gelap pada siang hari.

10) Aku mengganti perayaanmu menjadi hari perkabungan. Semua nyanyianmu menjadi nyanyian ratapan karena orang mati. Aku mengenakan kain kabung bagi setiap orang. Aku membuat semua kepala gundul. Aku membuat perkabungan di mana-mana seperti kematian anak yang satu-satunya. Itulah menjadi akhir dari yang pahit.”

11) [Kelaparan atas Firman Allah Akan Datang] Tuhan ALLAHku mengatakan, “Lihat, waktunya sedang datang, Aku akan mengadakan masa kelaparan di negeri itu. Orang tidak lapar akan makanan. Orang tidak haus akan air. Tidak, orang lapar akan firman TUHAN.

12) Mereka mengembara di negeri itu mulai dari Laut Mati sampai ke Laut Tengah, dan dari bagian utara negeri itu sampai ke timur. Mereka ke sana kemari mencari pesan dari TUHAN, tetapi tidak menemukannya.

13) Pada waktu itu perempuan cantik dan pemuda yang sehat menjadi lemah karena kehausan.

14) Mereka telah bersumpah demi dosa Samaria. Mereka berkata, ‘Hai Dan, demi dewamu yang hidup, kami bersumpah ….’ Dan mereka mengatakan, ‘Demi dewa Bersyeba yang hidup, kami bersumpah ….’ Namun, mereka akan jatuh dan tidak pernah bangkit lagi.”

Pasal 9 (Total ayat 15)
1) [Penglihatan tentang Tuhan Berdiri dekat Mezbah] Aku telah melihat Tuhanku berdiri di dekat mezbah. Ia berkata, “Pukullah puncak-puncak tiang, dan runtuhkan ke tanah. Dorongkan tiang-tiang itu supaya jatuh ke atas kepala setiap orang. Bagi mereka yang masih hidup, mereka akan Kubunuh dengan pedang. Tidak ada dari antara mereka akan melarikan diri. Tidak ada dari antara mereka yang akan melepaskan diri.

2) Jika mereka menggali tanah sangat dalam, Aku menarik mereka dari sana. Jika mereka pergi ke langit, Aku menurunkannya dari sana.

3) Jika mereka bersembunyi di puncak Gunung Karmel, Aku menemui mereka ke sana dan membawanya dari tempat itu. Jika mereka berusaha bersembunyi dari hadapan-Ku di dasar laut, Aku memerintahkan ular menggigitnya.

4) Jika mereka tertawan dan dibawa oleh musuhnya, Aku memerintahkan pedang membunuhnya di sana. Ya, Aku akan memperhatikan mereka, tetapi Aku memperhatikannya, untuk memberikan kesulitan baginya, bukan kebaikan.”

5) [Hukuman Akan Membinasakan Manusia] Tuhan ALLAH Yang Mahakuasa akan menyentuh bumi dan bumi akan meleleh. Kemudian semua yang hidup di bumi menangisi orang mati. Bumi akan naik dan jatuh seperti Sungai Nil di Mesir.

6) Ia sendiri membangun kamar-kamar-Nya di atas langit. Ia membuat langit-Nya di atas bumi. Ia memanggil air laut dan mencurahkannya seperti hujan ke atas tanah. YAHWEH ialah nama-Nya.

7) [Tuhan Menjanjikan Kebinasaan terhadap Israel] Inilah yang dikatakan TUHAN, “Hai Israel, kamu sama seperti orang Etiopia bagi-Ku. Aku telah membawa Israel keluar dari tanah Mesir, Filistin dari Kaftor serta orang Aram dari Kir.”

8) Tuhan ALLAHku memperhatikan kerajaan yang penuh dosa itu. TUHAN berkata, “Aku akan menyapu bersih Israel dari permukaan bumi, tetapi Aku tidak membinasakan keluarga Yakub sampai habis.

9) Aku memberikan perintah. Aku membuat orang Israel berserak di antara segala bangsa, tetapi adalah seperti orang mengayak tepung. Orang mengayak tepung dengan ayakan. Tepung yang baik akan jatuh dan yang tidak baik akan tersaring.

10) Orang berdosa di antara umat-Ku mengatakan, ‘Tidak ada yang jahat akan terjadi atas kita.’ Namun, semua mereka dibunuh dengan pedang.”

11) [Allah Berjanji Memulihkan Kerajaan] “Kemah Daud telah runtuh, tetapi pada saat itu, Aku memasang kemahnya kembali. Aku menutup lubang pada dindingnya dan memperbaiki reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti semula.

12) Kemudian mereka yang masih hidup di Edom dan semua yang menyebut nama-Ku akan memandang kepada TUHAN.” Demikian firman Tuhan, dan Dia akan melakukan semuanya.

13) TUHAN berkata, “Waktunya untuk berkat yang besar sudah datang. Para pekerja masih menuai ketika tiba waktunya kembali membajak ladang. Mereka masih memeras buah anggur ketika tiba waktunya panen baru. Anggur manis akan menetes dari gunung dan dicurahkan dari bukit-bukit.

14) Aku akan membawa umat-Ku Israel dari pembuangan. Mereka akan membangun kota-kota yang sudah runtuh dan mereka tinggal di sana. Mereka menanami kebun anggur dan meminum anggur yang dihasilkannya. Mereka menanami kebun dan memakan yang dihasilkannya.

15) Aku menempatkan umat-Ku ke negerinya. Dan mereka tidak pernah lagi dipindahkan dari negeri yang telah Kuberikan kepadanya.” Demikian firman TUHAN Allahmu.


Bacaan Lainnya

Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai

Respons “Ooo begitu ya…” akan lebih sering terdengar jika Anda mengunduh aplikasi kita!

Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!

Sumber bacaan: Ligonier, Biblica

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya | Business & Marketing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *