2 Petrus (Second Epistle of Peter) Pasal 1-3

6 min read

2 Petrus (Second Epistle of Peter) Pasal 1-3

Surat Petrus yang Kedua, tujuan penulisan surat 2 Petrus adalah untuk menasihati penerimanya terhadap bahaya yang mengancam dari pihak penyesat, nabi-nabi palsu, serta guru-guru palsu.

Selain itu, terdapat juga nasihat mengenai pengertian Firman. Firman merupakan nubuat-nubuat dalam Kitab Suci yang tidak boleh ditafsir dengan kehendak sendiri.


Pasal 1 (Total ayat 21)

1) Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus kepadamu semua yang telah menerima iman yang sama harganya dengan yang kami telah terima. Kamu menerima iman itu karena Allah dan Juruselamat kita Yesus Kristus adil. Ia melakukan yang benar.

2) Semoga Allah memberikan berkat dan damai sejahtera kepadamu semakin berlimpah-limpah karena sekarang kamu mengenal Allah dan Yesus, Tuhan kita.

3) [Allah Memberikan yang Kita Butuhkan] Yesus mempunyai kuasa Allah. Dan kuasa-Nya telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani Allah. Kita memilikinya karena kita mengenal-Nya. Yesus telah memanggil kita oleh kemuliaan dan kebaikan-Nya.

4) Melalui kemuliaan dan kebaikan-Nya telah diberikan-Nya kepada kita pemberian yang amat besar dan berharga, yang telah dijanjikan-Nya kepada kita. Dengan pemberian itu kamu dapat menjadi seperti Allah. Dengan demikian, dunia ini tidak dapat meruntuhkan kamu melalui hal-hal jahat yang diinginkannya.

5) Oleh karena kamu telah menerima berkat-berkat itu, berusahalah sedapat-dapatnya menambahkan hal ini kepada hidupmu: Tambahkanlah kebaikan kepada imanmu;

6) tambahkan pengetahuan kepada kebaikanmu; tambahkan penguasaan diri kepada pengetahuanmu; tambahkan kesabaran kepada penguasaan dirimu; tambahkan pelayanan terhadap Allah kepada kesabaranmu;

7) tambahkan kebaikan terhadap saudara kepada pelayananmu terhadap Allah, dan tambahkan kasih kepada kebaikanmu terhadap saudara.

8) Jika semuanya itu ada padamu dan semakin bertambah, hal itu menolong kamu tetap berguna. Hal itu akan menolong kamu tetap berguna di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus.

9) Jika orang tidak bertumbuh dalam berkat itu, ia tidak dapat melihat dengan jelas. Ia sudah lupa bahwa ia telah dibersihkan dari dosa masa lampaunya.

10) Saudara-saudaraku, berusahalah lebih giat menyatakan bahwa kamu benar-benar telah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan pernah jatuh.

11) Dan dengan cara itu kamu akan disambut dengan gembira masuk ke dalam Kerajaan kekal dari Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus.

12) Kamu telah mengetahuinya. Kamu sangat teguh di dalam kebenaran yang ada pada kamu. Aku akan selalu menolong kamu supaya kamu mengingatnya.

13) Aku menganggap tepat untuk menolong kamu dengan mengingatkanmu akan hal itu selama aku masih hidup.

14) Aku tahu bahwa tidak lama lagi aku akan meninggal. Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkannya kepadaku.

15) Aku akan berusaha sebaik-baiknya menolong kamu supaya kamu selalu mengingatnya biarpun aku telah tiada.

16) [Kami telah Melihat Kemuliaan Kristus] Kami telah memberitahukan kepadamu tentang kuasa Tuhan kita Yesus Kristus dan tentang kedatangan-Nya. Kami tidak memberitakannya dengan cara cerita dongeng sebab kami sendiri sudah melihat kebesaran-Nya.

17) Ia telah menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara datang dari yang Mahatinggi kepada-Nya. Kata-Nya, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi. Aku sangat berkenan kepada-Nya.”

18) Kami mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama Dia berada di atas gunung suci.

19) Itu membuat kami lebih yakin terhadap yang telah dikatakan para nabi. Dan baik bagimu untuk mengikuti dengan teliti yang telah dikatakan para nabi. Yang dikatakan oleh mereka sama seperti pelita yang bersinar di tempat gelap. Kamu mempunyai terang itu sampai pagi dan bintang pagi membawa terang yang baru ke dalam pikiranmu.

20) Yang terpenting ialah: Kamu harus mengerti bahwa nubuat yang tertulis dalam Kitab Suci tidak ada yang timbul dari pikiran nabi sendiri.

21) Nubuat tidak pernah merupakan hasil dari yang mau dikatakan orang. Sebaliknya, orang menyampaikan yang dari Allah karena mereka didorong oleh Roh Kudus.

Pasal 2 (Total ayat 22)
1) [Guru-guru Palsu] Dahulu telah muncul nabi-nabi palsu di tengah-tengah umat Allah. Sekarang juga demikian halnya. Guru-guru palsu akan ada di dalam kelompokmu. Mereka akan memperkenalkan ajaran yang merusak dan akan menyangkal Tuhan yang sudah membebaskannya. Dengan demikian, mereka akan mendatangkan kebinasaan dengan segera bagi dirinya sendiri.

2) Banyak orang akan mengikut mereka dalam jalan kejahatannya. Karena mereka, Jalan yang benar itu akan dihujat.

3) Karena kerakusannya, mereka akan menerima uang dari kamu dengan menceritakan cerita dongengnya kepadamu. Hukuman atas mereka dinyatakan oleh Allah sejak dahulu, bukanlah suatu ancaman yang tidak berguna. Kebinasaannya sudah tersedia dan mereka tidak dapat melarikan diri dari situ.

4) Allah tidak memberi ampun kepada malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi mengusirnya ke neraka, tempat gelap untuk dikurung sampai hari penghakiman.

5) Allah juga menghukum orang zaman dahulu. Ia mendatangkan banjir di bumi yang penuh dengan orang yang tidak percaya kepada-Nya. Hanya Nuh dan tujuh orang lainnya dilindungi-Nya. Nuh orang yang memberitakan tentang hidup yang benar.

6) Allah juga menghukum kota Sodom dan Gomora dengan memusnahkan dan membakarnya. Penghukuman atas kota-kota itu dijadikan-Nya sebagai peringatan kepada orang yang tidak percaya tentang yang akan terjadi atas mereka.

7) Allah juga menyelamatkan Lot. Lot orang yang benar, yang sakit hati karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memalukan.

8) Lot, orang yang benar itu hatinya sangat susah karena perbuatan-perbuatan jahat yang dilihatnya dan didengarnya setiap hari, karena ia hidup di tengah-tengah mereka.

9) Jadi, Tuhan Allah tahu menyelamatkan orang yang melayani-Nya. Ia akan menyelamatkannya bila kesusahan terjadi. Dan Tuhan akan menahan orang jahat dan menghukumnya sambil menunggu hari penghakiman.

10) Hukuman itu untuk orang yang menuruti keinginan dirinya yang berdosa dan orang yang benci terhadap kuasa Tuhan. Guru-guru palsu melakukan sesuatu yang dikehendakinya dan bangga atas dirinya sendiri. Mereka tidak takut menghujat malaikat-malaikat yang mulia.

11) Malaikat-malaikat lebih kuat dan lebih berkuasa daripada guru-guru palsu, tetapi mereka tidak mengucapkan hujatan terhadap orang itu di hadapan Tuhan.

12) Mereka sama seperti binatang yang bertindak tanpa berpikir. Binatang yang bertindak berdasarkan naluri. Mereka dilahirkan untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka berbicara menentang yang tidak dimengertinya. Sama seperti binatang yang binasa, mereka juga akan binasa.

13) Mereka telah membuat banyak orang menderita. Jadi, mereka sendiri akan menderita akibat dari perbuatannya. Mereka berpikir bahwa suatu hal yang menarik untuk melakukan kejahatan secara terbuka. Mereka senang atas yang jahat yang berkenan baginya. Jadi, mereka sama seperti noda yang memalukan di tengah-tengahmu, bila mereka ikut dalam perjamuanmu.

14) Mereka mau melakukan perzinaan dan tidak pernah berhenti berbuat dosa seperti itu. Mereka menjebak orang yang lemah imannya. Hati mereka terlatih dengan baik untuk keserakahan. Mereka hidup di bawah kutukan.

15) Mereka tersesat jauh dan sudah meninggalkan jalan yang benar. Mereka telah mengikuti jalan yang diikuti Bileam, anak Beor. Bileam senang sekali dengan uang yang diterimanya karena berbuat kejahatan.

16) Keledai berkata kepada Bileam bahwa perbuatannya salah. Seekor keledai yang biasanya tidak berbicara, dapat berbicara dengan suara manusia. Ia mencegah perbuatan gila nabi itu.

17) Guru-guru palsu itu seperti sungai kering, yang tidak berair dan seperti awan yang ditiup topan. Bagi mereka telah disediakan tempat yang paling dalam dan gelap.

18) Mereka sombong dengan kata-kata yang tidak berarti. Mereka membawa orang kepada jerat dosa. Mereka membawa orang menjauh, yaitu yang baru saja melepaskan diri dari orang yang hidup sesat. Mereka melakukannya dengan mempergunakan yang jahat yang ingin dilakukannya di dalam dirinya yang berdosa.

19) Mereka menjanjikan kebebasan kepada orang, tetapi mereka sendiri tidak bebas. Mereka hamba dari yang akan dibinasakan. Orang menjadi hamba dari yang menguasainya.

20) Mereka itu telah dibebaskan dari hal-hal jahat di dunia ini. Mereka telah dibebaskan oleh pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Jika mereka itu kembali kepada hal-hal jahat, hal-hal jahat itu menguasainya, nasib mereka akan lebih buruk lagi daripada keadaan sebelumnya.

21) Ya, lebih baik bagi mereka tidak mengenal jalan yang benar itu. Itu lebih baik daripada mengenal jalan yang benar lalu kemudian meninggalkan ajaran suci yang sudah diberikan kepada mereka.

22) Tepatlah yang disebutkan peribahasa ini, yang terjadi pada mereka, “Apabila seekor anjing muntah, anjing itu kembali lagi ke muntahnya.” Dan, “Setelah babi dimandikan, babi itu kembali berkubang dalam lumpur.”

Pasal 3 (Total ayat 18)
1) [Yesus akan Datang Kembali] Teman-teman terkasih, inilah surat kedua yang kutulis kepadamu. Dalam kedua surat itu aku sudah mencoba membantu pikiranmu yang murni dengan mengingatkan kamu tentang sesuatu.

2) Aku mau mengingatkan kamu akan perkataan yang telah diucapkan nabi-nabi kudus dan juga perintah Tuhan dan Juruselamat kita, yang disampaikan kepadamu melalui rasul-rasulmu.

3) Penting bagi kamu untuk mengetahui yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Orang akan menertawakan kamu. Mereka akan hidup sesuai dengan keinginannya yang jahat.

4) Mereka akan mengatakan, “Kristus telah berjanji akan datang kembali. Di manakah Dia? Nenek moyang kita sudah mati, tetapi segala sesuatu masih berjalan seperti biasa sejak penciptaan.”

5) Mereka tidak mau mengingat yang terjadi dahulu. Langit sudah ada dan bumi dijadikan dari air dan oleh air. Semua itu terjadi oleh firman Allah.

6) Kemudian dunia ini dilanda banjir dan dibinasakan oleh air.

7) Dan firman Allah yang sama memelihara langit dan bumi yang kita miliki sekarang. Langit dan bumi dipelihara sampai pada hari penghakiman dan penghancuran bagi mereka yang melawan Allah.

8) Jangan kamu lupa akan hal yang satu ini, hai Teman-teman terkasih: Bagi Tuhan satu hari sama seperti 1.000 tahun dan 1.000 tahun sama seperti satu hari.

9) Tuhan tidak menunda-nunda janji-Nya seperti anggapan beberapa orang. Tuhan sabar terhadap kamu karena Ia tidak ingin ada yang binasa. Tuhan lebih suka supaya semua orang bertobat.

10) Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, langit akan lenyap dengan suara yang kuat. Benda-benda di langit akan terbakar habis. Orang-orang di bumi beserta perbuatannya akan hangus.

11) Segala sesuatu akan binasa dengan cara yang demikian, seperti telah kukatakan kepadamu. Jadi, manusia yang bagaimana kamu seharusnya? Kamu seharusnya hidup suci dan saleh.

12) Kamu harus menanti-nantikan dan merindukan kedatangan hari Allah dengan segera. Pada waktu kedatangan-Nya langit akan dibinasakan dengan api, dan benda-benda langit akan melebur karena panasnya.

13) Sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu tempat kebaikan.

14) Teman-teman terkasih, kita menantikannya terjadi. Jadi, berusahalah sedapat mungkin supaya tidak berdosa dan tidak bernoda. Berusahalah berdamai dengan Allah.

15) Ingatlah bahwa kita selamat, karena Tuhan kita sabar, sama seperti yang telah ditulis oleh saudara terkasih kita Paulus kepadamu. Yang ditulisnya merupakan hikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya.

16) Dalam surat itu, sama seperti dalam semua suratnya, dibicarakannya tentang hal itu. Dalam surat-surat itu terdapat yang sulit dimengerti. Beberapa orang menerangkannya dengan salah. Mereka itu bodoh dan lemah imannya. Mereka juga memberi arti yang salah atas bagian-bagian lain dari Kitab Suci, yang mengakibatkan kebinasaan atas mereka sendiri.

17) Teman-teman terkasih, kamu sudah mengetahui hal itu. Maka hati-hatilah, jangan sampai kamu ikut terbawa dalam kesalahan orang jahat itu, sehingga kamu tidak terjatuh dari imanmu yang kokoh.

18) Bertumbuhlah dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin!


Bacaan Lainnya

Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai

Respons “Ooo begitu ya…” akan lebih sering terdengar jika Anda mengunduh aplikasi kita!

Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!

Sumber bacaan: Ligonier, Biblica

Pinter Pandai “Bersama-Sama Berbagi Ilmu”
Quiz | Matematika | IPA | Geografi & Sejarah | Info Unik | Lainnya | Business & Marketing

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *