Kamus Indonesia Jawa – Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa

Kamus Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa

Berikut adalah kamus Indonesia Jawa. Kamus Indonesia Jawa ini berupa daftar kata dalam Bahasa Indonesia dan terjemahannya dalam Bahasa Jawa.

Kata yang dicetak tebal dalam kamus Indonesia Jawa ini adalah kata yang digunakan dalam tingkatan Bahasa Jawa Krama (lebih halus). Berikut adalah kamus Indonesia Jawa yang dapat membantu Anda untuk menemukan artikatanya.

Untuk kamus Jawa-Indonesia, lihat ūüĎČ Kamus Jawa Indonesia – Kamus Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia
 

 

A (kamus Indonesia Jawa)

 • aba-aba = aba-aba, pr√©ntah
  • diberi aba-aba = diabani
  • minta aba-aba = abanono
 • abab = hawa sing metu saka cangkem,gudhal, (jigong =Bhs Indonesia)
 • abad = abad
 • abadi = langgeng
 • abah = bopo, romo,bapak,pa’e
 • abai = nengne, tegke, lirwa, jar
  • diabaikan = dilirwakak√©, ora digape, dinengne, ditegke, dijarak√©
  • mengabaikan = nglirwakak√©, ngejarak√©
 • abang = mas, kakang, kangmas, raka, merah (warna)
 • abangan = wong Islam nanging ora nglakoni salat,gelem nyembah/njaluk/dedonga marang kuburan/keramat/petilasan
 • mengabar = ngabar, ilang ambun√©, ilang dayan√©
 • abdas, wudu = wudu
 • abdi = abdi, batur, kawula, r√©wang, punggowo rencang
  • mengabdi = ngabdi, ngawula
 • abjad = abjad, aksara
 • ablak = menga amba tumrap cangkem utawa lawang
 • abnormal = ora normal
 • abon = abon
 • abonemen = lengganan
 • abortus = miskram, kluron
 • abrak = piranti, prabot, bekakas
 • abras, lepra = budhug, l√©pra
 • absah = sah, resmi
 • absen = ora teka, ora mlebu, nglimput
 • abses = abuh ngemu nanah, mborok
 • abu = awu, lebu
 • abu-abu = klawu
 • acak = awur, sembarang, nyekarep
  • acak-acakan = awur-awuran, kaco
 • acap, sering = kerep, Asring, gelek (bhs. malang sekitarnya)
 • acar = acar
 • acara = acara
 • acuh = nggat√®kak√©, perduli
  • tak acuh = ora nggat√®kak√©
 • mengacung = ngacung
 • ada = ana, wonten
  • ada-ada saja = ana-ana wa√©
  • mengada-ada = gaw√©-gaw√© , damel-damel
  • keadaan = kahanan, kaanan
  • diadakan = dianakak√©
  • mengadakan = nganakak√©
  • seadanya = sak-anan√©
 • adab = unggah-ungguh, tata krama
 • adakalanya = anakalan√© , sok-sok
 • adalah, yaitu = yaiku, yakuwi,inggih puniko
 • adan, adzan = adan
 • adang = cegat
  • diadang = dicegat
  • mengadang = nyegat, ngadhang
 • adat = adat, tatacara, pranata
 • adegan = adegan, lelaku
 • adem, dingin = adhem, asrep
 • adigung = adigung
 • adik = adhi, rayi, dhimas
  • adik saya = adhiku, rayi kula
 • adil = adil, bagirata
 • adinda = adhimas
 • adipati = adipati
 • administrasi = administrasi
 • admiral = s√© napati lautan
 • mengadoni = ngadoni
  • adonan = adonan
 • adpertensi = iklan, r√© klame
 • adres = adr√®s, alamat
 • adu, lomba = adu, tandhing
 • aduan = adon
  • beradu = gathuk
  • mengadu = ngedu, wadul
  • peraduan = peturon
 • aduh = adhuh
 • aduhai = dhuh, wadhuh
 • aduk = adhuk, udhek
  • mengaduk = ngadhuk
  • mengaduk-aduk = ngadhuk-adhuk
 • advis = pitutur
 • advokat = pokrol, adpokat
 • afiat = waras, s√©hat
 • agak = rada , radi
  • agak gemuk = rada lemu
  • agaknya = kaya-kaya, katon√©
 • agama = agama, agami
 • agar = supaya, supados
 • agar-agar = ager-ager
 • agen = ag√®n
 • agenda = ag√®ndha, acara
 • agun, agunan = tanggungan, bong
 • agung = agung, luhur, gedhe
  • diagungkan = diagungak√©
  • mengagungkan = ngagungak√©
 • ahad = Ahad. ‘Soma Minggu (nama hari)
 • ahli = linuwih, pinter, tukang
 • ahmak = bodho, goblok,gendheng
 • aib = celo, nistha
 • air = banyu, toya, tirta
  • air bah = banjir
  • air hidung = umbel
  • air liur = iler
  • air limbah = pecer√®n
  • air terjun = grojogan
  • air panas = banyu panas
  • air seni = uyuh, turas
  • air soda = banyu landa, sodha
 • ajaib = ajaib, an√®h
 • mengajak = ajak, ngajak
 • ajal = ajal, mati, seda, pralaya, mat√®k, modar
 • ajang perang = palagan
 • ajar = ajar, uruk, ulang
  • mengajar = mulang, muruk
  • kurang ajar = murang tata
  • pelajaran = pawulangan
  • pelajar = murid, siswa
 • ajeg = ajeg, utuhTeks tebal’Teks miring
 • ajengan = ajengan,kyai,ulama
 • aji-aji = aji-aji, kasekt√®n
 • mengaji = ngaji
 • mengajukan = ngajokak√©
 • ajudan = ajudan
 • akal = akal, bebuden
 • akan = arep, badh√©
  • seakan-akan = kaya-kaya, katon√©
 • akang, kakang = kakang, kangmas, roko
 • akar = oyot
  • akar tunggang = oyot lajer
  • akar bahar = akar bahar
  • berakar = ngoyot
 • akad = prajanj√®n
 • akas = trengginas, cukat
 • akbar = agung ,gedh√©
 • akhir = akir, pungkasan
  • akhirnya = pungkasan√©
  • berakhir = rampung, ent√®k, bubaran
 • akhirat = ak√©rat
 • akhlak = ahlak, moral
 • aki = mbah
 • akibat = akibat, dadine
 • batu bancang = watu akik
 • akor = akur, rukun
 • akrab = raket, cedhak
 • akrobat = akrobat
 • aksara = aksara
 • aksen = aks√®n, logat
 • aksi = aksi, tandang
 • akta, akte = akt√©
 • aktif = sregep, giyat
 • aku = aku, kuladalem
  • mengaku = ngaku
 • akuarium = akuarium
 • akuntan = akuntan
 • akur = rukun, sarujuk,jumboh
  • akurkan = ngrukunak√©
  • diakurkan = dirukunak√©
  • mengakurkan = ngrukunak√©
 • akurat = titi, tliti, tlesih
 • ala, cara = cara, manut
 • ala kadarnya = sakadhar√©
 • alabangka = linggis
 • alam = alam, bumi, buwana
  • mengalami = ngalami, nglakoni
  • pengalaman = pengalaman
 • alamat = alamat
 • alang, halang = palang
 • alang-alang = alang-alang
 • alangan = alangan
  • menghalangi = ngalangi
 • alangkah = dhuh, m√©ndah
 • alas, dasar = dasar, l√®m√®k, dhampar
 • alasan = alesan
 • alas meja = taplak
 • alat = perkakas,
 • album = album
 • alem, sanjung = alem, puji
 • aleman = aleman,manja
 • alergi = al√®rgi
 • algojo = algojo, jurupati
 • ali-ali = plintheng
 • alias = alias
 • alih, pindah = ngalih, pindhah
  • memindahkan = ngalihak√©
 • alim = anteng, alim
 • alir = mili, kocor
  • mengalir = mili, ngocor
  • mengaliri = ngil√®ni, ngocori
  • mengalirkan = ngil√®kak√©
  • aliran = il√®n, ilin√©
 • alis = alis, imba
 • aljabar = aljabar
 • alkohol = alkohol
 • allah = Gusti Allah
 • almanak = tanggalan, amanak
 • almarhum = jenat, swargi
 • almari = lemari, lemantun
 • alpa, lupa = lali, kesup √®n
 • alu, antan = alu
 • alum = alum, layu
 • alun, ombak = alun, ombak
 • alun-alun = alun-alun
  • ama, hama = ama
 • amal = amal
  • amalan = amalan
  • diamalkan = diamalak√©
  • mengamalkan = ngamalak√©
 • aman = aman, tentrem
  • keamanan = keamanan
 • amanat = weling, amanat
 • amandel = amandhel
 • amarah = nesu, duka
 • amat, sangat = banget, sanget
  • amat jauh = adoh banget, tebih sanget
  • amat sakit = lara banget
  • mengamati = nliti, maspadakak√©
 • amatir = amatir
 • ambal = ambal, babut
 • ambeien = bawasir, dobol
 • ambil = jupuk, pundhut
  • ambilkan = jupukna, pundhutaken
  • mengambil = njupuk, mundhut
 • amblas = ilang, ambles, ical
 • ambrol = ambrol, bobol
 • ambruk = tibo, ambruk, rubuh
 • amis = amis
 • amit, pamit = pamit, nyuwun pamit
 • ampas = ampas, sepahan
 • ampela = rempela
 • ampelas = amplas, amril
 • ampuh = ampuh, sekti
 • ampun = ampun. tobat, kapok
 • amril = amril, amplas
 • amsal = conto, upama
 • amtenar = priyayi, punggawa
 • auk = amuk
  • mengamuk = ngamuk
  • diamuk = diamuk
 • anai-anai = rayap
 • anak = anak, putra,atmaja
  • anak-anak = bocah-bocah, lar√©-lar√©
  • beranak = babaran, manak
  • ngambil anak = mupu anak
 • anasir = unsur
 • ancak = ancak
 • ancam = ancem
  • diancam = diancem
  • mengancam = ngancem
 • ancang-ancang = ancang-ancang
 • ancuk = sanggama, saresmi
 • anda = kow√© , panjenengan
 • andai kata = umpama, umpami
  • seandainya = saumpaman√©
 • andalan = andel, piandel
  • diandalkan = diandelak√©
 • andang, obor = obor, colok
 • andeng-andeng = andheng-andheng
 • andil = urun, andhil
 • andong = andhong, dhokar
 • anduk = andhuk
 • aneh = nyel√©
 • aneka = werna-werna,maneko warno
 • angan-angan = angen-angen
 • anggap = anggep
  • menganggap = nganggep
  • anggapan = panganggep
 • anggar = anggar
 • anggota = anggota, warga
 • angguk = anthuk
  • mengangguk = manthuk
  • mengangguk-angguk = manthuk-manthuk
  • anggukan = anthukan
 • anggun = anggun
 • angin = angin, bayu
  • angin ribut = l√©sus
  • berangin-angin = ngisi
 • angka = angka
 • angkara = angkara, murka
 • angkasa = angkasa, awang-awang
 • angkat = angkat, junjung
  • berangkat = mangkat, budhal
  • mengangkat = ngangkat, nggawa
 • angker, serem = angker, wingit
 • angker, jangkar = jangkar
 • angkin, setagen = angkin, setag√®n
 • angkuh = anggak, dum√®h
 • angkut = angkut, usung
  • angkutan = angkutan, gawan
  • diangkut = diangkut
  • mengangkut = ngangkut, ngusung
 • anglo = anglo
 • angon, ngangon = angon, ngangon
 • angsa = banyak
 • mengangsur = cicil, nyicil
 • angus = angus, geseng
 • aniaya = aniaya
  • menganiaya = nganiaya, milara
 • anjak, beranjak = ngalih, mingset
 • anjing = asu, segawon
  • anak anjing = kirik
 • anjur = anjur, kongkon
  • dianjurkan = dianjurak√©
  • anjuran = anjuran
 • antan = alu
 • antar = terk√©, dh√®r√®kak√©
  • diantarkan = diterak√©
  • mengantar = ngeterak√©
 • antara = antara. elet
  • di antaranya = antaran√©
  • perantara = kongkonan
 • anteng, tenang = anteng
 • anti = anti, tolak, emoh
 • antik = antik, kuno
 • anting = anting-anting
 • antr√© = antri
 • terantuk = kejadhus, kejedhuk
 • anus, dubur = silit, dubur
 • anugerah = anugerah, nugraha
 • anut, menganut = nurut, m√®lu, nganut
 • anutan = panutan
 • anyam = anyam, enam
  • anyaman = anyaman
  • menganyam = nganyam, ngenam
 • anyar, baru = anyar, Vnggal
 • anyelir = anyelir
 • anyir, amis = amis, arus
 • apa = apa, punapa
  • diaoakan = dikapakak√©
  • mengapa = kena apa
  • apa-apaan = apa karep√©
 • apabila = y√®n, mbok manawi
 • apak (bau)= apek, penguk
 • apalagi = apaman√®h
 • apam, apem = apem
 • aparat = piranti, alat
 • buah apel = apel
 • apes, sial = apes, sial, cilaka
 • api = geni, latu
 • apik = apik, sa√©asri
 • apit = apit, jepit
  • diapit = diapit, dijepit
  • mengapit = ngapit
 • apkir = pekir, ora kanggo
 • buah apokat = apokat
 • apotek = apotik
 • apung = kambang, kampul
  • mengapung = ngambang, ngampul
 • arah = arah, ener, tuju
  • mengarah = tumuju
 • arak, tuak = arak, tuak
 • arak-arakan = arak-arakan
  • mengarak = ngarak, ngiring
  • diarak = diarak
 • aral, halangan = aral, alangan
 • aram-temaram = surem, remeng-remeng
 • arang = areng
 • arbei = arb√©i
 • arca = reca
 • arek = bocah
 • aren, enau = ar√®n
 • arena = papan, kalangan
 • kulit ari = kulit ari
 • ari-ari = ari-ari, embing-embing
 • arif = arif, wicaksana
 • aris, tepi = pinggir
 • arisan = arisan
 • arit = arit
 • arloji = arloji, jam
 • arnal = arnal, susuk kondh√®
 • aroma = ambon-ambon
 • aron, megaron = ngaron
 • arpus, damar = arpus, damar
 • arti = arti, teges, makna
 • artis = artis, seniman
 • mengarungi = nyabrang, njelajah
 • arus = mili, milir
 • arwah = roh, nyawa, arwah
 • as, poros = as
 • asa = karep, karsa
  • putus asa = nglokro
 • asah = asah
  • batu asahan = ungkal
  • mengasah = ngasah
 • asal = sangka ,asal
  • asalkan = angger, angger√©
  • asalnya = asal√©, sangkan√©
  • asal-usul = asal-usul
  • berasal = asal√© saka, saking
 • asam = asem (wit)
 • asam (rasa) = kecut
 • asap = asep, kukus, kebul
  • berasap = kumebul
 • asar = asar
 • asbes = asb√©s
 • asih = asih, tresna
  • mengasihi = nresnani
 • asin = asin
 • asing = an√®h, s√©j√©, b√©da
 • asisten = asist√®n, pembantu
 • asli = asli
 • asma = mengi, mengguk
 • asmara = asmara, sengsem
 • aso, istirahat = aso, l√®r√®n, ngaso
 • asrama = asrama, pondhokan
 • asri = asri, √©ndah
 • asuh = emong, dhidhik
  • mengasuh = momong, ngemong
  • asuhan = momongan
 • asyik = karem
 • atap = payon
 • atas = dhuwur, inggil
  • diatas = ing dhuwur
  • ke atas = munggah
  • mengatasi = mrantasi
 • atau = utawa
 • aturan = tatanan, pathokan
  • mengatur = mernata
  • peraturan = tatanan, pathokan
 • aur, bambu = pring
 • aurat = aurat
 • aus = kag√®sr√®k, gerang
 • awak = awak, badan, salira
 • awal = wiwitan, kawitan
  • awalnya = dhisik√©, mulan√©
 • awan = m√©ga, mendhung
 • awang-awang = awang-awang
 • awas = premana, waspada
  • pengawas = mandhor
  • mengawasi = ngawasi
 • awet = aw√®t
 • awur, ngawur = awur, ngawur
 • ayak, mengayak = ayak, nyaring
  • ayakan = ayakan
 • ayam = pitik
  • anak ayam = kuthuk
  • ayam alas = ayam alas
 • ayem, tenteram = ayem, tentrem
 • ayah = bapa, rama
 • ayan = ayan
 • ayat = ayat
 • ayo, mari ayo
 • ayu, cantik = ayu, √©lok
 • ayunan = gandhulan
 • azab, siksa = siksa, pasiksan

 

B (kamus Indonesia Jawa)

 • bab = bab
 • babad = babad, riwayat
 • babak belur = babak bundhas
 • babar, beber = mb√®b√®r
 • babat (daging) = babat
 • babat (tebang) = babat, tegor
  • membabat = mbabat
 • babi = babi, srenggono
 • babon, induk = babon
 • babu = r√©wang, batur, abdi
 • babut = babut
 • baca = waca, waos
  • bacaan = wacan, waosan
  • membaca = maca, maos
  • dibacakan = diwacakak√©
 • bacin, bau = basin, bacin
 • bacok = bacok, kethok
  • membacok = mbacok, ngethok
 • badai = l√©sus, ampuhan
 • badak = badhak, warak
 • badan = awak, salira, badan
  • menyebadani = saresmi
 • badung, nakal = nakal, ndhugal
 • badut = badhut, lawak
 • bagai = kaya, kados
  • bagaimana = kepriy√©, kados pundi
 • bagal jagung = janggel
 • bagi = dum, bagi
  • bagian = bag√©an, p√©rangan
  • dibagi = didum
  • membagi = ngedum, mbagi
  • kebagian = keduman, kebag√©an
  • sebagian = sap√©rangan
  • pembagian = dum-duman
 • bagus = becik, apik, sa√©
 • bahagia = bagya, seneng, bungah
 • terbahak = ngakak
 • bahan = bahan, bakal
 • bahasa = basa
 • bahaya = bebaya
  • berbahaya = ngemu bebaya, mbebayani
 • bahenol = s√®mok
 • bahkan = malahan
 • bahtera = kapal, prau
 • bahu, pundak = bahu, pundhak
 • bahwasanya = satemen√©, sakbenere
 • baik = apik, sa√©
  • memperbaiki = mbenerk√©, ndandani, mbenakak√©
  • sebaiknya = apik√©
 • baja = waja
 • bajak, luku = waluku, singkal
 • bajak, rampok = kecu
 • bajing, tupai = bajing
 • bajingan = kecu, bangsat
 • baju = klambi, rasukan
 • baka, kekal = baka, langgeng
 • bakal = bakal
 • bakar = obong
  • kebakaran = kobongan, kabesmi
  • dibakar = diobong
  • membakar = ngobor, mbakar
 • bakau, pohom = bakau
 • bakhil, kikir = medhit, cethil
 • baki, talam = baki, talam, t√©mbor
 • bakiak = bakiak, th√®kl√®k
 • bakmi = bakmi, mi
 • bakso = bakso
 • bakteri = bakt√®ri
 • bakti = bekti
  • berbakti = ngabekti
 • bakul nasi = wakul
 • bal, bola = bal
 • bala, prajurit = bala, prajurit
 • balai = bal√©
  • balai-balai = amb√®n
 • balairung = bangsal
 • balapan = balapan
 • balar, bule = bul√©
 • balas = bales, wales
  • membalas = mbales
  • balasan = balesan, piwales
 • balatentara = perjurit
 • balian, dukun = dhukun
 • balik = walik
  • membalik = malik
  • terbalik = kuwalik
  • sebaliknya = suwalik√©
 • baliq = diwasa, bal√®q
 • balok = balok
 • balon = balon, plembungan
 • baling-baling = kitiran
 • balsam = balsem
 • balu = randha/dudha
 • balut = blebet
  • membalut = mblebet
 • bambu = pring
 • ban = ban
 • banci = banci, wandu
 • bandar = bandar
 • bandel = bandhel
 • bandeng = bandeng
 • banding = bandhing
  • bandingkan = bandjingna
  • sebanding = sakbandhing
  • dibandingkan = dibandhingak√©
 • bandit = bandhit, bangsat
 • bangau = blekok, cangak
 • bangga = mongkok, bombong
 • bangkai = bangk√©, bathang
 • membangkang = nglawan, mbal√©la
 • bangkrut = kukut, bangkrut
 • bangku = bangku
 • bangkuang = bengkowang, besusu
 • bangor, jahil = nakal, jail
 • bangsa = bangsa
 • bangsal = pendhapa
 • bangsat = bajingan, k√©cu
 • bangsawan = ningrat
 • bangun (bentuk) = wangun, wujud
  • bangunan = wangunan
  • membangun = mangun, mbangun
 • bangun (tidur) = tangi, wungu
  • membangunkan = nang√®kak√©, nggugah
 • banjir = banjir, bena
 • bantah = bantah, ngangkal
  • membantah = mbantah
 • bantai = tumpes
 • bantal = bantal
 • bantat = bantat
 • banteng = banth√®ng
 • banting = banting, kepruk
  • membanting = mbanting, ngepruk
  • dibanting = dibanting
 • bantu = r√©wang, tulung
  • membantu = nulung
  • pembantu = batur, r√©ncang
 • banyak = ak√®h, kathah
  • memperbanyak = ngak√®hak√©
  • kebanyakan = kak√®han
 • membanyol = mbanyol, ndhagel
 • bapak = bapa, rama
 • bara api = mawa
 • barang = barang
 • barangkali = mbokmenawa, mbokmenawi
 • barat = kulon, kil√®n
 • bareng = bareng, sareng
 • berbaring = gl√©thakan, teturon
  • membaringkan = nurokak√©
  • terbaring = guml√©thak
  • pembaringan = peturon
 • baris = baris, larik
  • barisan = larikan
  • berbaris = baris
 • barongan = barongan
 • barongsai = barongsai
 • baru = anyar, √©nggal
 • barusan = lagi wa√©, nemb√©
  • membarui = nganyarak√©
 • basah = teles
  • membasahi = nelesi
  • basah kuyup = teles klebes
 • basa-basi = tatakrama
 • basi, nasi basi = wayu, mambu
 • basi, cawan = mangkok
 • basil = baksil
 • basis, dasar = asas, dhasar
 • basis, pangkalan = pangkalan
 • bola basket = bask√®t
 • baskom = baskom
 • basmi = besmi, brastha
  • membasmi = mbesmi, mbrastha
 • basuh = wasuh, kumbah
  • membasuh = ngumbah
 • bata = bata, banon
 • batako = batako
 • batal = batal, wurung
  • membatalkan = mbatalak√©, murungak√©
 • batalion = batalion
 • batang = pang
 • batara, dewa = bathara, d√©wa
 • batari, dewi = bethari, d√©wi
 • batas = wates, bates
  • dibatasi = dibatesi, diwatesi
  • membatasi = mbatesi, matesi
 • baterai = batr√®, s√®nter
 • batik = bathik
  • membatik = mbathik
 • batil, batal = muspra, batal
 • batin = batin, batos
 • batok kelapa = bathok
 • batu = watu, s√©la
  • berbatu-batu = ak√®h watun√©
 • batuk = watuk, cekoh
  • berbatuk = watuk
  • terbatuk-batuk = watuk-watuk
 • bau = ambu, ambetganda
  • berbau = mambu, mambet
  • bau busuk = bacin, banger
  • bau-bauan = wewang√®n, ambon-ambon
 • baur, berbaur = campur, amor, awor
 • baut = baut
 • bawa = gawa, mbekta
  • membawa = nggawa, ngasta
  • membawa di kepala = sunggi, nyunggi
  • pembawaan = bakat, sifat
  • membawa-bawa = ng√®mb√®t-√®mb√®t
 • bawah, dibawah = ngisor, ing ngisor
  • paling bawah = ngisor dh√©w√©
 • bawang = bawang
  • bawang merah = brambang
  • bawang putih = bawang
 • bawel = cr√®w√®t, criwis
 • baya, sebaya = sepantar
 • bayam = bayem
 • bayangan = wewayangan
  • bayang-bayang = ayang-ayang
  • membayangkan = mbayangk√©
  • terbayang = katon-katonen
 • bayar = bayar
  • bayaran = bayaran
  • membayar = mbayar
  • pembayaran = mbayar√©
 • bayi = bai
 • bayonet = bayon√®t
 • bayu, angin = angin, pawana
 • bazar = basar, pasar amal
 • beasiswa = b√©asiswa
 • bebal, dungu = bodho, bebel
 • beban = sanggan
  • membebani = ngebot-ngeboti
 • bebas = b√©bas
  • membebaskan = mb√©basak√©
 • bebat = perban, blebet
  • membebat = merban, mblebet
 • bebek = b√®b√®k, kambangan
 • beber, membeberkan = mb√®b√®rak√©
 • becak = b√©cak
 • becek = jem√®k, jeblok
 • becus = bisa, saget
 • beda = s√©j√©, b√©da, b√®nten
  • dibedakan = dib√©dakak√©
  • membedakan = mb√©dakak√©
  • berbeda-beda = b√©da-b√©da
 • bedah, operasi = bedhah, bedh√®l
  • membedah = ngoprasi, mbedh√®l
 • bedak = wedhak, pupur
 • bedil = bedhil
  • membedil = mbedhil
 • beduk = bedhug
 • begal, dibegal = b√©gal, jegal, bihal
  • membegal = mb√©gal
 • begawan = pandhita, bagawan
 • begini = mangk√©n√©, ng√©n√©
 • begitu = mengkono, ngono
 • bejana = bak
 • bejat = bejad, rusak
 • bekal = sangu
  • membekali = nyangoni
 • bekas = tilas, tapak
  • membekas = nabet, nipak
  • barang bekas = romb√®ngan
 • bekatul = katul, bekatul
 • beker, jam beker = b√©ker
 • bekicot = bekicot
 • bekisar = bekisar
 • beku, membeku = njendhel
 • bekuk = tekuk
 • bel = b√®l
 • bela = b√©la
  • dibela = dib√©la
  • membela = mb√©la
 • belacan, terasi = trasi
 • belacu, kain = blacu
 • belah = sigar
  • membelah = nyigar, miyak
  • belahan = sigaran
  • sebelah = sesisih, sisih
  • sebelah timur = sisih w√©tan
 • belai, membelai = ngelus-elus
 • belajar = sinau
 • belaka = amung
 • belakang = mburi, wingking
  • belakangan = temb√©, mburin√©
  • di belakang = ing mburi
  • ke belakang = menyang mburi
  • membelakangi = ngungkurak√©
 • membelalak = mblalak, mendelik
 • belalai = tlal√©
 • belalang = walang
 • belanak = blanak
 • belanda = Walanda, Landa
 • belang = belang, blonth√®ng
 • belanga = kuwali
 • belangkin = tir, aspal
 • belangko = blangko
 • belanja = blanja
  • berbelanja = blanja
  • belanjaan = blanjan
 • belantara = alas gedh√©
 • belas kasih = welas asih
 • belas, sebelas = sewelas
 • belati = glathi, lading
 • belatung = blatung, s√®t
 • belenggu = belok, kecr√®k
  • membelenggu = mbelok, mblenggu
  • terbelenggu = kebelok, keblenggu
 • belerang = wlirang
 • beli = tuku, tumbasmundhut
  • dibeli = dituku, ditumbasdipuntumbas
  • membeli = tuku, tumbas, mundhut
  • membelikan = nokokak√©, mundhutaken
 • belia = enom, taruna
 • membeliak = mentheleng
 • beliau = piyambakipun
 • belibis = mliwis
 • belimbing = blimbing
 • belinjo = mlinjo
 • beling = beling (cepl√®s)
 • belit, lilit = rambat, mrambat
  • berbelit-belit = mbulet
 • belok = m√©nggok
  • dibelokkan = di√©nggokak√©
  • berbelok = m√©nggok
  • berbelok-belok = m√®nggak-m√®nggok
  • belokan = p√®nggokan
 • belukar = grumbul
 • beluluk = bluluk
 • belum = durung, d√®r√®ng
  • sebelumnya = sadurung√©, sakd√®r√®ngipun
 • belunjur = slonjor
 • beluntas = luntas
 • belut = welut
 • benah, membenahi = nata, mb√®r√®si
 • benak = utek
 • benalu = kemlad√©yan
 • benam = lelep, klelep, delep
  • membenamkan = nglelepk√©
  • terbenam = klelep, angslup (tmr sreng√©ng√©) [2]
 • benang = benang, bolah, law√©
 • benar = bener, leres
  • sebenarnya = sakbener√©
  • membenarkan = mbenerak√©
 • bencana = pageblug, bilahi
 • benci = gething, serik
  • dibenci = disengiti
  • membenci = nyengiti
  • kebencian = rasa sengit, gething
 • benda = barang
 • bendel = b√®ndhel
  • membendel = mb√®ndhel
 • bendera = gend√©ra
 • bendi, dokar = dhokar, andhong
 • bendungan = wadhuk, bendungan
 • bengawan = bengawan
 • bengek, asma = mengi, mengguk
 • bengis = wengis, galak
 • bengkak = abuh
 • terbengkalai = th√®th√®r, keth√®th√®ran
 • bengkel = b√®ngk√®l, bingkil
 • bengkok = b√®ngkong
 • bengkuang = bengkoang, besusu
 • bengkudu, pac√© = pac√©
 • bengong = bengong, mlongo
 • benih = winih, wiji, bibit
 • bening = bening, resik
 • benjol = b√©njol, menyonyo
 • bentak = getak, sentak
  • dibentak = digetak, disentak
  • membentak = nggetak, nyentak
 • membentang = penthang
 • sebentar = sadh√©la, sekedhap
 • bentrok = tawur, padu
 • bentuk = wujud, wangun
 • bentul = bentul, tales
 • bentur = tubruk, terak
  • benturan = tubrukan
  • dibenturkan = ditubrukak√©
  • terbentur = ketubruk, kejedhus
  • membentur = nubruk, njedhus
 • benua = bawana, buwana
 • benyek = ml√®ny√®k, ml√®ny√®h
 • beo, burung = b√©o, m√©nco
 • beol = ngising, bebucal
 • berahi = brahi, kasmaran
 • berak = ngising, ngengek, bebucal
 • beranda = pendhapa. √®mp√®ran
 • berandal = brandhal
 • berang = muring, kanepson
 • berang =berang = berang-berang
 • berangasan = brangasan
 • berangkat = mangkat, budhal
 • berangus = brangus
 • berani = wani, kendel
  • pemberani = kendel
 • berantakan = bekakrah, ambyar
 • berantam = gelut, tukaran
 • berantas = brantas, brastha
 • berapa = pira, pinten
  • seberapa = sepira
 • beras = beras, wos
 • beras ketan = beras ketan, ketos
 • berat = abot, awrat
  • memberati = ngeboti
  • keberatan = kabotan, kawratan
 • bercak-bercak = totol-totol
 • berdiri = ngadeg, jumeneng
 • berengut = mrengut, nesu
 • beres = b√®r√®s, rampung
 • berewok = br√©wok
 • bergedel = berged√®l, breged√®l
 • berhala = brahala, reca
 • beri = w√®n√®h, paringcaos
  • diberikan = diw√®n√®hak√©
  • memberi = m√®n√®hi, maringi
  • pemberian = paw√®w√®h, paringan
 • beri-beri = b√®ri-b√®ri
 • beringas, buas = ringas, galak
 • berisik = gemrenggeng
 • berita = warta, kabar, wartos
 • berkat, [[]] = berkat
 • berlian = barlian, inten
 • bernas, berisi = mentes
 • berontak = nraman, brontak
 • bersih = resik
  • membersihkan = ngresiki
  • kebersihan = karesikan
  • bersih-bersih = reresik
 • bersin = wahing
 • beruang = beruang
 • berudu = c√®bong
 • besar = gedh√©, ageng
  • membesarkan = nggedh√©ak√©
  • dibesarkan = digedh√©kak√©
 • besaran, murbei = murb√©i, besaran
 • besek = b√®s√®k
 • beser = b√®s√®r
 • besi = wesi, tosan
  • besi sembrani = wesi sembrani
 • membeslah = mb√®slah
 • beslit = b√®slit
 • besok = s√©suk, mb√®njang
  • besok-besok saja = s√©suk-s√©suk wa√©
 • besot, beset = bes√®t, ml√®c√®t
 • besuk = besuk, tilik
 • besusu = bengkoang
 • betah, kerasan = betah, krasan
 • betapa = m√®ndah
 • betara = bathara, d√©wa
 • betari = bathari, d√©wi
 • betina = wadon, w√®dok, babon
 • betis = k√©ntol, wentis
 • betot, cabut = bethot, dudut
 • betul = bener, leres
  • kebetulan =kebeneran, kaleresan
  • sebetulnya = sakleresipun
  • membetulkan = mbenerak√©
 • biang = babon, biyung
 • bianglala = kluwung, layung
 • biar = b√®n√©, jarna, b√®n
  • dibiarkan = dijarna, tokna
  • dibiarkan saja = jarna wa√©
 • biasa = biasa, lumrah
  • biasanya = biasan√©, adat√©, umum√©
  • kebiasaan = pakulinan
  • membiasakan = ngulinakak√©
  • terbiasa = kulina, manuh
 • biawak = menyawak
 • biaya = ragad
 • bibi = bibi, bib√©k, bulik
 • bibir = lamb√©, lathi
 • bibit = winih, wiji
 • bicara, berbicara = ngomong, ngendika
 • bidadari = widodari
 • bidan =bidhan
 • membidik = ngincer
 • biduk = sampan, jukung
 • biduan = penyanyi
 • bijaksana = wicaksana
 • bijan = wij√©n
 • biji = wiji, isi
 • kue bikang = bikang
 • bikin = gaw√©, damel
  • membikin = nggaw√©, ndamel
  • bikinan = gaw√©an, damelan
 • bikir = prawan
 • biksu = pendhita Budha
 • bila, kalau = y√®n, menowo, lek, menawi
 • bilah, sibak = wilah
 • bilal = tukang adan
 • bilang = ngomong, ngendika
 • bilangan = wilangan, etangan
  • terbilang = bisa diwilang
 • membilas = mbilasi, nggrirahi
 • bilik = senthong, kamar
 • bilis = m√®len, lara mata
 • bilur = bilur
 • bilyar = bilyar
 • bimbang = mangu-mangu, k√©wuhan
 • bimbing = tuntun
  • dibimbing = dituntun
  • membimbing = nuntun, muruki
  • bimbingan = tuntunan
 • bina, membina = ndhidhik, mbangun
 • binal = rong√®h, mbedhal
 • berbinar = sumunar, sumringah
 • binasa = tumpes, binasa
 • binatang = sato, k√©wan
 • binatu = binatu, penatu
 • berbancang-bancang = renbug, rembugan
 • ingar-bingar = ram√© banget
 • bingkai = wingku, pigura
 • bingkas = cepet, gelis
 • bingkisan = wungkusan
 • bingung = bingung
  • membingungkan = bingungak√©
 • bini = bojo, istri, garwa
 • bintang = lintang
 • bintik-bintik = plenik-plenik
 • bintil = bintul
 • biola = biola, piyul
 • birahi = brahi, birai
 • biri-biri = wedhus gibas
 • terbirit = sipat kuping
 • biru = biru
 • bis, bus = bis
 • bisa, dapat = bisa, saged
 • bisa, racun = wisa, racun, upas
 • bisan = b√©san
 • bisik = bisik, klesik
  • berbisik = bisik-bisik
  • dibisiki = dibisiki
  • membisiki = mbisiki
 • bising = bising, mbrenegi
 • bisu = bisu
  • membisu = meneng wa√©
 • bisul = wudun, kukul
 • ber*bisulan = wudunen, kukulen
 • biting = biting
 • bius, membius = mbius
 • blangkon = blangkon
 • blaster = pranakan, campuran
 • bobok, tidur = bobo, turu, tilemsar√©
 • bobol, jebol = bobol, jebol, bedhah
  • membobol = mbobol, njebol
  • kebobolan = kemalingan
 • bobot, berat =bobot, abot, awrat
 • bobrok = rusak, bubrah, bibrah
 • bocah = bocah, lar√©
 • bocor = bocor, trocoh
  • kebocoran = ketrocohan
 • bodoh = bodho, goblok
 • bodor = bsdut, dhagelan
 • bogel, bugil = wuda bl√®j
 • bogem mentah = jotos, anteman
 • bogi, dhokar = dhokar, b√®ndhi
 • bohong = apus, goroh, dora[3]
  • dibohongi = diapusi, digorohi
  • membohongi = ngapusi, nggorohi
 • bokong, pinggul = bokong
 • boksen = tinju
 • bol, jambu bol = jambu bol
 • bola = bal
 • mata bolak = mblalak
 • bolak-balik = wira-wiri
 • boleh = √©ntuk, ol√®h, angsal’parengkepareng
  • memperbolehkan = ngidini, marengaken’
 • bolong = bolong
  • berbolong-bolong = pating cromplong
 • bolos = bolos
 • membolot = merban, mbebed
 • bonceng = bonc√®ng, nunut
  • membonceng = mbonc√®ng, nunut
 • berbondong-bondong = pating grombol
 • boneka = bon√©ka, gol√®kan
 • bong = bong, tukang supit
 • bongkar = jebol, bongkar
  • dibongkar = dijebol, dibongkar
  • membongkar = njebol, mbongkar
 • bongkok = bungkuk, wungkuk
 • bongkot = bonggol
 • bonsai = bons√©
 • bongsor = bongsor, longgor
 • bontot = ragil, wuragil
 • bonus = pres√®n, pers√®n
 • bonyok = bonyok, tatu
 • bopeng = burik
 • membopong = bopong, mbopong
 • bor = bor
 • bordir = bordir, sulaman
 • boreg = tanggungan
 • borgol = kecr√®k, blenggu
 • borok = borok, kor√®ng
 • memborong = borong, mborong
 • boros = boros, royal
 • bosan = bosen, jel√®h
  • membosankan = mboseni, njel√®hi
 • botak = brundul, buthak
 • botol = gendul
 • boyongan = boyongan, pindhahan
 • brangkas = lemari wesi
 • buah = woh
  • berbuah = awoh
  • -buahan = woh-wohan
  • -dad =susu, payudara
  • -pelir = pringsilan
  • -hati = kekasih
  • -pinggang = ginjel
 • buai, ayun = ayunan
  • buaian = bandulan
 • bual, membual = ndopok, ndobos, umuk[4]
 • buana = bawana, donya, bumi
 • buang = guwang, bucal
  • membuang = ngguwang, ngguwak
  • -air besar = ngising, bebucal
  • -air kecil = nguyuh
  • -muka = ml√®ngos
  • terbuang = kebuwang
  • dibuang-buang = diguwak-guwak
 • buas = galak, ringas
 • buat, untuk = kanggo, kagem
 • buat, cipta = gaw√©, damel
  • buatan = gaw√©yan, damelan
  • dibuat = digaw√©, dipundamel
  • membuat = nggaw√©, ndamel
 • buaya = baya, bajul
 • bubar = bubar, bibar
  • membubarkan = mbubarak√©
 • bubuk = bubuk
 • bubungan = wuwungan
 • bubue = bubur
 • bubul = bubul
 • bubut, cabut = bubut, mbubuti
 • mesin bubut = mesin bubut
 • bucu, pojok = pojok
 • budak = budhak, batur
 • budek = budheg, jampeng
 • budi pekerti = watak, budi pekerti
 • buduk, kusta = budhug, kusta
 • bufet = buf√®t
 • segar bugar = seger, bagas
 • bugenfil = bug√®nfil
 • buhuk = gondok
 • buhul, simpul = bundhelan tali
 • bui, penjara = buwi, kunjara
 • buih = umpluk, unthuk
  • berbuih = ngumpluk, ngunthuk
 • bujang = bujang, legan
  • membujang = mbujang
 • bujuk = ojok-ojok
  • membujuk = ngojok-ojoki
 • bujur, membujur = mujur
 • buka = bukak, bikak
  • dibuka =dibukak
  • membuka = mbukak
 • bukan = dudu, guduk, san√®s
 • bukit = punthuk, gumuk
 • bukti = bukti
  • membuktikan = mbukt√®kaken
  • terbukti = kabukt√®n
 • buku, kitab = buku, kitab
  • membukukan = nyathet
 • buku, ruas = ros
 • bulan = rembulan, wulan
  • bulan madu = bulan madu
  • berbulan-bulan = sas√®n-sas√®n
  • bulanan = sas√®n
 • bulat = bunder
  • bulatan = bunderan
 • bulir = wuli, dhompol
 • bulu = wulu
  • bulu kening = alis
  • bulu mata = idep
  • berbulu = duw√© wulu
  • membului = mbubuti
 • buluh, bambu = pring, deling
 • bumbu = bumbu
 • bumi = bantala, bumi
  • mengebumikan = mendhem, ngubur, nyar√®kaken
  • bumiputra = wong pribumi
 • bumbung = bumbung. lodhong
 • buncis = buncis, boncis
 • buncit = mblendhung
 • bunda = ibu
 • bundar = bunder
 • bundel, bendel = bhendhel
 • bundel, simpul = bundhel, sindhetan
 • bunga = kembang, sekar
  • berbunga = ngembang
  • membungakan uang = nganakak√© dhuwit
 • bungkam = mingkem, bungkem
 • bungkar = bongkar, rucat
  • membongkar = mbungkar, mbongkar
 • bungkil = bungkil
 • bungkuk = wungkuk, busu
  • membungkuk = mbungkuk
 • bungkus = wungkus
  • dibungkus = dibungkus
  • membungkus = mbungkus
 • bunglon = bunglon
 • bungsil = bluluk
 • bungsu = ragil, wuragil
 • buntal, ikan buntal = iwak buntak
 • buntet, buntu = buntet, bumpet
 • bunting = meteng, mbobot
 • buntu = buntet, sumpet
 • buntung = buntung
 • buntut = buntut, brutu
  • berbuntut = duw√© buntut
  • membuntuti = ngetitak√©
 • bunuh =pati
  • dibunuh = dipat√®ni
  • membunuh = mat√®ni
  • bunuh diri = nglalu
 • bunyi = swara, uni, swanten
  • dibunyikan = diun√®kak√©
  • berbunyi = muni, nyuwara
 • bunyi-bunyian = tetabuhan
 • burai, terburai = mawur
 • buram, suram = surem, bureng
 • buras, memburas = ndopok, ndobos
 • burik, bopeng = pilak, burik
 • buronan = buronan, buron
 • buru, berburu = oyak, mbebedhag
  • terburu-buru = kesusu, kesesa
 • buruh = buruh, kuli
 • buruk = √®l√®k, ala, awon
 • burung = manuk, peksi
 • burut, hernia = ketedhun, kondor
 • busa, buih = unthuk, umpluk
  • berbusa = mumpluk, ngumpluk
 • busana = busana, rasukan
 • bustan, taman = taman, patamanan
 • busuk = bosok
 • busung = busung
 • busur = gandh√©wa
 • buta = picek, wuta
 • buta, raksasa = buta
 • butak, keruh = buthek
 • butir, sebutir = gelintir
 • butuh = perlu, butuh, betah
  • membutuhkan = mbutuhak√©
  • kebutuhan = kabutuhan
 • butuh, zakar = peli, palanangan’
 • butut = mangkak, lawas
 • buyar = buyar, ambyar
 • buyut = buyut
 • babak-bunyak = Calar-balar
 • babar = Bersalin/Selesai
 • babat = Perut (lembu/kerbau)
 • bacem = Peram/Jeruk
 • bacin = Berbau (Cth. Bau Ikan Masin/Peram)
 • badek = Bau Busuk
 • baji = Pasak
 • bajing = Tupai
 • bakol = Bakul/Raga
 • balang = Baling
 • balei = Balai
 • bales = Balas
 • balie = Balik
 • balong = Tulang
 • balot = Balut
 • banci’an Beralas Sesuatu
 • bancoh Bancuh
 • bandol Bandul
 • banger Bau Bangar
 • banget Sangat
 • bangir Mancung
 • bangkei Bangkai
 • bangku Kerusi
 • banting Hempas
 • bantut Terencat
 • banyu Air
 • bapak Bapa/Ayah
 • baran Marah
 • bareng Saing/Sama-sama
 • basoh Basuh
 • bates Batas
 • batir Kawan
 • batok Tempurung
 • battok Dahi
 • bayem Bayam
 • bejat Rosak
 • belarat Merebak/Marak (api)
 • belasak Terbabas
 • beling Kaca
 • belolok Putik Kelapa
 • belonyok Lembik/Becak
 • bendeh Kacang Bendi
 • bendo Benda
 • bendok Lontar/Baling
 • bocah Budak

 

C (Kamus dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa)

 • cabang = pang
  • bercabang = ngepang
 • cabe = lombok
  • cabe rawit = lombok rawit
  • cabe merah = lombonk abang
 • cabik, robek = suw√®k
 • cabir = suw√®k dawa
  • cobar-cabir = pating sluwir
 • cabul = cabul, rusuh, saru
 • cabut = bedhol, bubut
  • dicabut = dibedhol, dibubuti
  • tercabut = kebedhol
 • cacar = cacar
 • cacat = cacat
 • caci = pisuh, dhamprat
  • dicaci = dipisuhi
  • mencaci = misuhi, nyacad
 • cacing = cacing
  • cacingan = cacingan
 • cadangan = s√®rep, cadhangan
 • cadar = krodhong
 • cadas = wadhas
 • cadik = katir
 • cagak = cagak, saka, pal
 • cahaya = cahya, sunar
  • becahaya = sumunar, sumorot
 • cair, encer = cuw√®r, √®nc√®r
  • mencair = dadi √®nc√®r
  • cairkan dulu = √®nc√®rk√© dhisik
 • cakalang = iwak tongkol
 • cakap, pintar = pinter
  • bercakap- = omong-omong
 • cakar = cakar, c√®k√®r
  • dicakar = dicakar
  • mencakar = nyakar, nggaruk
 • cakep = bagus, nggantng
 • cakra = cakra
 • cakrawala = cakrawala, langit
 • calo, makelar = calo, blantik
 • calon = bakal, calon
  • mencalonkan = nyalonak√©
 • cambang = godh√®g, cambang
 • cambuk = pecut, cemethi
  • dicambuk = dipecut
  • mencambuk = mecut
 • camilan = camilan, mil-milan
 • campa = macan lor√®ng
 • campah = campah, kemba
 • campak, buang = sebrat, kiprat
  • dicampakkan = disebratk√©
 • sakit campak = lara campak
 • campur = campur, amor, awor
  • bercampur = nyampur, ngamor
  • dicampur = dicampur
  • ikut campur = m√®lu campur, m√©lu-m√©lu
  • mencampur = nyampur, ngamor
  • campuran = campuran
  • campur aduk = campur bawur
 • canai, gerinda = gr√©nda
 • canag = bendh√©
 • cancut, cawat = cawet
 • canda = guyon, goj√®g
  • bercanda = geguyon, goj√®gan
 • candi = candhi
 • candu = candu, madat
 • canggung = kikuk, √©wuh
 • cangking = nyangking
 • cangkir = cangkir, cingkir
 • cangklong = cangklong, onc√©
 • cangkok = cangkok
  • mencangkok = nyangkok
  • cangkokan = cangkokan
 • cangkul = pacul
  • dicangkul = dipacul
  • mencangkul = macul
 • cantelan = canth√®lan
  • mencantelkan = nyanth√®lak√©
 • cantik = ayu, √®lok, √®di p√®ni
 • canting = canthing
 • cantol = canthol
  • kecantol = kecanthol
 • cantrik = cantrik
 • tercantum = klebu, kamot
 • cap = cap, m√®rek
 • capai, tercapai = tekan, katekan
  • mencapai = tekan, dumugi
 • capai, capek = liyu, kesel, sayah
 • capak, remeh = sep√©l√©, lirwa
 • capil, topi = capil, caping
 • capuk, bopeng = burik, bop√®ng
 • cari = gol√®k, pados
  • mencarikan = nggol√®kak√©
  • mencari = nggol√®ki
  • mencari-cari = gol√®k-gol√®k
 • mencarter = s√©wa, nyarter
 • cat = c√®t
  • mengecat = ngec√®t
 • catat = cathet
  • dicatat = dicathet
  • mencatat = nyathet
 • catatan = cathetan
 • catu = cathu, duman
 • catur, sekak = catur, sekak
 • catut, mencatut = ngelong
 • catut, tang = catut, tang
 • cawan = cawan, l√®p√®k
 • cawat = cawet
 • cebok, bercebok = cawik, c√©wok
 • cebol = c√©bol, kunth√®t
 • cebur, kecebur = njegur, kejegur
  • diceburkan = dijegurak√©
  • menceburkan = njegurak√©
  • tercebur = kejegur
 • cecak = cecak
 • mencecap = nyicipi, ngicipi
 • berceceran = k√®c√®r, kec√®c√®ran
 • cecunguk = coro
 • cedera, luka = tatu
 • cegah = penging, penggak
  • dicegah = dipenging, dipenggak
  • mencegah = menging, menggak
 • cegat = cegat, adhang
  • dicegat = dicegat, diadhang
  • mencegat = nyegat, ngadhang
 • cekatan = trengginas, akas
  • cekcok = grejegan, padu, regejegan, padudon, udur [5]
 • cekik = tekak, tekek
  • dicekik = ditekak, ditekek
  • mencekik = nekak
 • mencekoki = cekok, nyekoki
 • cekukan, makan = ceguken
 • cekung, pipi = kempot
 • cela, caci = paido, cacad, paiben [6]
  • mencela = maido, nyacad
 • celah-celah = selan, renggangan
 • celak mata = celak
  • bercelak = nganggo celak
 • celaka = cilaka, apes
  • kecelakaan = kacilakan
  • mencelakakan = nyilakakak√©
 • celana = kathok, lancingan
 • celas-celus = bludhas-bludhus
 • celeng = c√®l√®ng
 • celengan = c√®l√®ngan
  • nyelengi = ny√®l√®ngi
 • celup = celup, wedel
  • dicelupkan = dicelupak√©
  • mencelupkan = nyelupak√©
 • celurit = clurit
 • celurut, tikus = tikus clurut, curut
 • cemar, kotor = reged
 • cemara = cemara
 • cemas = was-was, sumelang
 • cemberut = mrengut
 • cembung = mblendhuk
 • cemburu = sujana
 • cemerlang = gemebyar
 • cemeti = pecut
 • mencemooh = √©c√©, ng√©c√©
 • cempaka = cempaka
 • cempedak = cempedhak
 • cemplung = cemplung, jegur
  • dicemplungkan = dicemplungak√©
  • kecemplung = kecemplung
  • mencemplungkan = nyemplungak√©
 • cencang = iris, tugel, kethok
  • mencencang = ngiris, nugel
 • cendana = cendhana
 • cendawan = jamur
 • cenderung = ngeboti
 • cendol = c√®ndhol
 • tercengang = kamitenggengen
 • cengar-cengir = cengar-cengir
 • cengeng = gemb√®ng
 • cengkeh = cengk√®h
 • cengkeram = cekethem
  • mencengkeram = nyekethem
 • cengkerama = geguyon, gegoj√®gan
 • cengkerik = jangkrik
 • cengkir = cengkir
 • centeng = centh√®ng, mandhor
 • cepat = cepet, enggal
 • ceper, datar = rata, radin
 • menceracau = nglindur
 • cerah = padhang, njingglang
 • cerai = pegat, pisah
  • bercerai = pegatan. pisahan
  • diceraikan = dipegat
 • ceramah = sesorah
 • cerana = wadhah kinang
 • cerca, maki = diun√®k-un√®kak√©
 • cerdik = pinter, sugih akal
 • cerek, teko = c√®r√®t, t√©ko
 • cerewet = cr√®w√®t
 • ceria = sumringah
 • cerih = ampas, sepah
 • cerita = crita, cariyos
 • ceriwis = criwis, sugih omong
 • cermai = crem√©
 • cermat = premana, tliti
 • cermin = pengilon
  • bercermin = ngilo
 • ceroboh = grusa-grusu, kasar
 • cerobong = crobomg, pipa
 • cerutu = srutu
 • cespleng = cespl√®ng, mandi
 • cetak = c√©tak
  • encetak = ny√©tak
 • cetek = ceth√®k, ora jero
 • mencibir = ngiwi-iwi, njudhir
 • cicak = cecak
 • cicil = cicil, angsur
  • dicicil = dicicil, diangsur
  • mencicil = nyicil, ngangsur
 • cicip = incip, icip
  • dicicipi = diincipi
  • mencicipi = ngincipi
 • cicit = canggah
 • ciduk = cidhuk, nyidhuk
 • cikar = cikar, grobak
 • cilik, kecil = cilik, alit
 • cina = cina, tionghwa
 • cimplonhg = dadhu
 • cincang = cacah
  • mencincang = nyacah
 • cincin = ali-ali, sesup√©
 • cinta = tresna, asmara
  • bercintaan = dhemenan
 • cipta = cipta
  • diciptakan = diciptakak√©
  • menciptakan = nyiptakak√©
 • ciri, tanda = ciri, tit√®n
 • citarasa = sel√©ra
 • cita-cita = gegayuhan
 • cium = sun ambung, aras
  • dicium = disun. diambung
  • mencium = ngesun, ngambung
  • cium-ciuman = ambung-ambungan
 • tercium = ngganda
 • ciut, menciut = saya cilik, ciut
 • coba = coba]], [[jajal\**dicoba = dicoba, dijajal
  • mencoba =njajal, nyoba
  • cobaan = pacoban
  • percobaan = njajal. nyoba
  • coba-coba = njajal, pisan-pisan
 • cobek = l√®mp√®r, cow√®k
 • cocok, pas = c√®ples, cocok
  • mencocokkan = nyocokak√©
 • cocok, tusuk = suj√®n, sunduk
 • codot = codhot
 • cokelat = sokelat, soklat
 • bercokol = lelungguhan
 • colek, jawil = jawil,ndulit
  • mencolek = njawil, ndulit
 • colok, obor = obor, suluh
 • colot, mencolot = mencolot, mlumpat
 • mencolong = nyolong
 • comberan = pecer√®n, comb√®ran
 • comblang = germa, jomblang
 • comot, dekil = reged, gluprut
 • mencomot = njupuk
 • compang-camping = rowak-raw√®k
 • condong = dhoyong
 • congek = kopoken, budheg
 • congkak = kumalungkung
 • congkel = cukil, cukit
  • mencongkel = nyukil, nyukit
 • contoh = conto, tiru, tuladha
  • dicontoh = diconto, ditiru
  • mencontoh = nyonto
 • contong = conthong
 • copet = cop√®t, kutil
  • dicopet = dicop√®t, dikutil
  • mencopet = nyop√®t, ngutil
  • kecopetan = kecop√®tan
 • copot = coplok, copot
 • cor = ngecor = cor, ngecor, ngecur
 • corak = gambaran, gagrak
 • corat-coret = or√®k-or√®k
 • coret = cor√®k
 • coreng = cor√®k
 • coro. kecoa = coro
 • corong = torong, corong
 • cuaca = hawa
 • cubit = jiwit
  • mencubit = njiwit
 • cuci = kumbah, girah
  • cuci baju = ngumbahi, nggirahi
  • cuci beras = mususi
  • cuci piring = asah-asah, isah-isah [7]
  • cuci kaki = wisuh, wijikwasuh
  • cuci muka = raup, suryan
 • cucu = putu, wayah
  • bercucu = nduw√© putu
 • cucuk, paruh = cucuk
 • bercucuran = mbrebes mili
 • cuil, mencuil = cuwil, nyuwil
 • cuka = cokak
 • cukai = cukai, pajeg
 • cukil = cukil, cungkil
 • cukong = cukong, bandar
 • cukup = cukup, cekap
  • mencukupi = nyukupi
  • kecukupan = kacukupan
 • cukur = cungkur, pangkasparas [8]
  • bercukur = nyukur, mangkas
  • dicukur = dicukur
 • cula = cula, sungu
 • culas. licik = urik, sr√®i
 • cuma, hanya = mung, namung
 • cuma-cuma = gratis
 • cumbu, bercumbu = sembranan, goj√®gan
 • cumi-cumi = cumi-cumi
 • cungkil = cukil
 • cuplik = cuplik
 • curam = njojrog, njuleg
 • curang = urik
 • curi = colong
  • dicuri = dicolong
  • mencuri = nyolong
  • pencuri = maling, pandung
  • kecurian = kemalingan
 • curiga = sujana, jubriya
  • dicurigai = dikira, disangka
  • mencurigai = nyujanani
 • cuti = perlop = pr√®i, cuti, perlop

 

D (kamus Indonesia Jawa)

 • dacin = dhacin, timbangan
 • dada = dhadha, jaja [9] [10]
 • mendadak = dadakan, ujug-ujug
 • dadali = alap-alap
 • dadar, telur = dadar
 • dadu = dhadhu
 • tali dadung = dhadhung
 • daerah = wewengkon, praja
 • daftar = daptar, urutan
  • mendaftarkan = ndaptarak√©
 • terdaftar = kecathet
 • dagang = dagang, dodolan
  • berdagang = dodolan, dagang
  • dagangan = dagangan
 • dagel = dhagel, banyol
  • mendagel = ndhagel, mbanyol
 • daging = daging
 • dagu = janggut, kethekan
 • dahaga = ngelak, salit
 • dahak = riak
 • daham = dh√®h√®m
  • berdaham = ndh√®h√®m
 • dahan = pang
 • dahi = badhuk, palarapan
  • dahi nonjol = badhuk nonong
 • dhsyat = h√©bat
 • dahulu = biy√®n, rumiyin
  • mendahului = ndhisiki
  • pendahuluan = bebuka, wiwitan
 • daki, kotoran = bolot, dhangkal
 • daki, mendaki = manjat, m√®n√®k
 • dakon = dhakon, congklak
 • daksina = kidul
 • dakwa, tuduh = dakwa, tuduhan
 • dalal = makelar, blantik
 • dalam = jero, lebet
  • kedalaman = jeron√©
  • pedalaman = dha√©rah kepencil
 • dalang = dhalang
  • mendalang = ndhalang
 • pedalangan = pedhalangan
 • dalih = alesan
 • dalil = dalil, panuntun
 • dam = bendungan, wadhuk
 • damai = tentrem
 • damar, pelita = damar, obor, suluh
 • damba(an) = pengarep-arep
  • mendambakan = ngarep-arep
 • dampar, terdampar = kandhas, k√©ntas
 • damping = sandhing
  • berdampingan = sesandhingan, m√®p√®t
  • mendampingi = nj√®j√®ri, ngancani
 • damprat, didamprat = dilabrak
 • dan = lan, karo, kaliyan
 • dana = dana, b√©a
 • danau = tlaga, sendhang, ranu
 • dandan = dandan, dandos
  • berdandan = macak, ngadisalira
  • mendadani = ndandani
  • dandanan = dandanan
 • dandang = dandang
 • dangkal = ceth√®k
 • dangau, gubuk = gubuk
 • dansa = dhangsa
 • dapat = ol√®h, √©ntuk, bisa, pikantuksaged
  • terdapat = ana
  • pendapatan = ol√®h-ol√®han
  • kedapatan = ketemu, konangan
 • dapur = pawon
 • dara, perawan = prawan, kenya
  • burung dara = dara
 • darah = getih, rahludira
  • berdarah = getihen
 • darat = dharat
  • mendarat = ndharat
 • dari = saka, awit, saking
  • darimana = saka ngendi
  • daripada = tinimbang
 • darmawisata = piknik, ngl√®nc√®r
 • darurat = gawat, kepeksa
 • dasa = sepuluh
 • dasar = dhasar, landhesan
 • dasi = dhasi
 • daster = dhaster
 • datang = teka, rawuh
  • berdatangan = padha teka
  • kedatangan = ketekan
  • pendatang = wong manca
 • datar = rata
  • dataran = lemah sing rata
 • datuk = sesepuh, pinisepuh
 • daun = godhong, ron
  • berdaun = thukul godhong
  • daun-daunan = godhong-godhongan
 • dawat, tinta = mangsi
 • dawet, cendol = dhawet, c√®ndhol
 • dayung = dhayung
  • mendayung = ndhayung
  • didayung = didhayung
 • berdebar = dheg-dhegan
 • debu = bledug, lebu, awu
  • berdebu = nglebu
 • dedak = dhedhak
 • mendedel = dh√®dh√®l, ndh√®dh√®l
 • degil = bongol
 • berdeham = dh√®h√®m
 • dekam = dhekem
 • dekan = dh√©kan
 • mendekap = ndhekep, sikep
 • dekat = cedhak, caketcelak
  • berdekatan = j√®j√®r
  • mendekati = nyedhaki
 • dekil = boloten, reged
 • dekorasi = rerenggan
 • delapan = wolu
 • mendelik = mecicil, mentheleng
 • delima = dlima
 • delman = dhokar, andhong
 • demam = adhem panas, mriang
 • demi = dhemi
 • demikian = mangkono, mangk√©n√©, mangkana, mekaten[11]
 • demit = dhemit, s√®tan
 • dempet = rapet, dh√©mp√©t
  • berdempetan = √®mp√®t-√®mp√®tan
 • dempul = dhempul
 • denda = dhendha, ukuman
 • dendam = dhendham
 • berdendang = nembang, ura-ura
 • dendeng = dh√®ndh√®ng
 • dengan = karo, kaliyan
 • dengar = krungu, mireng
  • mendengarkan = ngrungokak√©
  • didengarkan = dirungokak√©
  • pendengar = pamiyarsa
 • dengki = sr√®u=i, drengki
 • dengkul = dhengkul, jengku
 • mendengkur = ngorok
 • dentum = gleger
 • berdenyut = keduten
 • depa, sedepa = dhepa, sedhepa
 • depak = ny√®pak, nendhang
 • depan = ngarep, ngajeng
  • didepan = ing ngarep
  • kedepan = mengarep
 • depot = dhepot, warung cilik
 • mendera = sabet, nyabet
 • derajat = drajat
 • berderai = mbrebes
 • deras = deres, santer
 • derek = k√®r√®kan
  • menderek = ngr√®r√®k
 • deret = baris, larik
  • berderet = lelarikan
  • deretan = larikan, barisan
 • derita = panandang
  • menderita = nandang, sengsara
  • penderitaan = kasangsaran
 • derma = derma, dana
 • dermaga = dermaga
 • dermawan = loma
 • desa = d√©sa, dhusun
 • desah = klesik, lirih
 • desak = dhesak, suk
  • berdesakan = suk-sukan
 • desas-desus = kabar angin
 • berdesir = sembribit (angin)
 • destar = iket, udheng
 • detail = jlimet, njelimet
 • detektif = dh√©t√®ktif, res√®rse
 • detergen = dherj√®n
 • detik, sedetik = dhetik, sedhetik
 • dewa = d√©wa
 • dewasa = d√©wasa
 • dewi = d√©wi
 • di, pada = n√®ng, ing, wonten
 • dia = dh√®w√®k√©
  • dh√®w√®kn√©, piyambakipun
 • diam = meneng, m√®ndel
  • diam-diam = meneng-meneng
  • mendiami = ngenggoni
  • kediaman = omah, griya
 • dian = t√®plok, ublik
 • berdiang = garang, gegen√®n
 • diare = m√®ncr√®t
 • mendidih = umob
 • didik = ajar
  • mendidik = ngajari
  • pendidikan = pawiyatan’
 • diesel = dhisel
 • diet = dhi√©t
 • dik, adik = adhi, rayi
 • dikau = kow√©, panjenengan
 • dikir = dikir
 • dikit, sedikit = sithik, sekedhik
 • diktat = dhiktat
 • dikte = dhikt√©
  • mendikte = ndhikt√©
 • dinamit = dhinamit
 • dinamo = dhinamo
 • dinar = dhinar
 • dines = dhines
 • dinding = t√©mbok
 • dingin = adhem, anyes, asrep
  • kedinginan = kadhemen
 • dingklik = dhingklik
 • dipan = dhipan, amb√®n
 • diploma = dhiploma, ijazah
 • diri = awak, badansalira
  • dirinya = dh√®w√®k√©, awak√©
  • sendiri = dh√©w√©
 • di sana = ing kana
  • di sini = ing k√©n√©
 • doa = donga
  • didoakan = didongakak√©
  • mendoakan = ndongakak√©
  • berdoa = ndonga
 • dobel = dhobel, rangkep
 • dobi = tukang, penatu
 • dobol, bolong = bolong, bocor
 • dobrak = mbobol, mbedhah
 • kue dodol = dhodhol, jenang
 • dokar = dhokar, andhong
 • dokoh = liontin
 • doktrin = dhoktrin
 • domba = wedhus gibas
 • domino = dhomino, gapl√©
 • dompet = dhomp√®t, slep√®n
 • donat = dhonat
 • donatir = dhonatir, panderma
 • mendongak = ndhangak
 • dongeng = dong√®ng
 • dongkel = dhongk√®l
 • dongkrak = dhongkrak
 • dongkol = mangkel
 • donor darah = panyumbang getih
 • dorong = surung
  • didorong = disurung
  • mendorong = nyurung
 • dos, kardos = dhus, kardhus
 • dosa = dosa
 • dosin = losin
 • dot = dhot
 • doyan = doyan, dhemen
 • doyong = dhoyong, miring
 • drama = lakon sedhih
 • drum = tambur
 • dua = loro, kalih
  • jadi dua = dadi loro
  • berduaan = sarimbit
  • dua belas = rolas, kalih welas
 • dua puluh = rongpuluh, kalih dasa
  • dua puluh lima = selaw√©, selangkung
 • dubur = silit, dhubur
 • duel, tanding = gelut, tandhing
 • duda = dhudha
 • duduk = lungguh, lenggahpinarak
 • duga = kira, duga, nyana
  • menduga = ngira, nduga
  • diduga = dikira
 • dugal = ndugal
 • duha = duha
 • duhur = lohor, dhuhur
 • duit, uang = dhuwit, arta
 • duka cita = susah, sungkawa
 • dukuh = dhukuh, d√©sa
 • dukun = dhukun
  • dukun beranak = dhukun bayi, praji[12]
 • mendukung = sokong, bantu
 • dul, dahulu = biy√®n, dhisik
  • didahului = didhisiki
  • mendhului = ndhisiki
 • dungu = goblok, bodho
 • dunia = donya, jagad
  • sedunia = sedonya, sejagad
 • dupa = menyan, dupa
  • pedupan = padupan
 • durhaka = duraka
 • durat = mutiara
 • duri =eri
  • berduri = ana erin√©
 • durian = dur√®n
 • durjana = jahat
 • dusta = ngapusi, goroh
  • berdusta = ngapusi
 • dusun = d√©sa, kampung
  • pedusunan = pad√©san
 • duta = dhuta, utusan
  • kedutaan = kedhutaan
 • berduyun-duyun = gerombol, ndlidir
 • duyung, ikan duyung = iwak duyung, duyung

 

E (Kamus dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jawa)

 • ebi = √®bi
 • eceran = √®c√®ran, k√®t√®ngan
  • mengecer = ng√®c√®r, ng√®t√®ng
 • edan, gila = gendheng, √©dan
 • edar = ubeng, ider
  • mengedarkan = ngubengak√©
  • mengedari = ngubengi, ngiteri
  • beredar = mubeng, ngalih-ngalih
  • peredaran = mubeng√©
 • edisi, terbitan = weton,
 • edit, mengedit = mranata
 • egrang = √®grang
 • eja, mengeja = √®ja, ng√®ja
 • ejan, mengejan = eden, ngeden
 • ejek, mengejek = √©c√©, ng√©c√©
 • ekonomis = gemi, ora boros
 • ekor = buntut
  • berekor = ana buntut√©
  • mengekor = ngetutak√©, ngeloni
 • eksamen = ujian, pandadaran
 • eksem = √®ks√©m
 • eksperimen = pacoban, jajalan
 • ekspedisi = pangiriman barang
 • eksposisi = pam√®ran
 • ekspres = cepet, banter
 • ekstra = √®kstra, tambahan
 • ekuator = katulistiwa
 • elak, mengelak = √©ndha, ng√©ndhani
 • elang = wulung, alap-alap
 • elok = apik, √®dipeni, sa√©
 • elon, ngeloni = mihak, ng√©loni
 • elus, mengelus = elus, ngelus
  • dielus-elus = dielus-elus
 • emak, ibu = embok, biyung
 • emas, mas = emas, jen√©kencana
 • embah = simbah, eyang
 • embak, mbakyu = mbak, mbakyu
 • embel-embel = √®mb√®l-√®mb√®l
 • ember = √®mb√®r
 • embun = mbun
 • emis, pengemis = wong ngemis, k√©r√©
 • emong, ngemong = emong, momong
 • emosi = √©mosi, pangrasa
 • empal = empal
 • empang, kolam = blumbang
 • empas, hempas = sebrat, kipat
  • dihempaskan = dikipatak√©
  • menghempaskan = ngipatak√©
 • empat = papat, sekawan
  • empat belas = patbelas, sekawan welas
  • empat puluh = patang puluh, sekawan dasa
  • berempat = wong papat
  • perempatan = prapatan
  • seperempat = seprapat, sapro sekawan
 • empedu = peru
 • empela = rempela
 • empelas = amplas, amril
 • emper = √®mp√®r, tritisan
 • emping = emping
 • empuk = empuk
 • empulur = gabus
 • enak = √©nak, sedhep, eco
  • seenaknya = sak √©nak√©
  • mengenakkan = ngep√©nakak√©
  • keenakan = kesenengen
 • enam = enem
  • berenam = jumlah√© enem
  • enam belas = nembelas
  • enam puluh = sewidak
 • enau = enau
 • encer = cuw√®r
 • encok = √©ncok, r√©matik
 • endap(an) = enep, enepan
  • mengendapkan = menepak√©
 • endap, mengendap = ndingkik
 • engah, terengah = krenggosan
 • enggan = wegah, √©wuh
 • engkau = kow√©, penjenengan
 • engkol = √©ngkol
 • engkong = embah, √©yang
 • engsel = √®ngs√®l
 • enom = enom, anom
 • entah = embuh, duka
 • entar, sebentar = mengko, mangk√©
 • entas, mengentas = ngentas
 • enteng = √®nth√®ng, r√®m√®h
 • enyah = lunga, minggat
  • mengenyahkan = nundhung, nggusah
 • eram = angrem
  • mengerami = ngangremi
 • erang, mengerami = ngangremi
 • mengerang = sambat, ngirih
 • erat, ketat = kenceng
 • ereksi = ngaceng
 • eret, seret = g√®r√®t
 • ercis = kacang kapri
 • eru = cemara
 • es = √®s
 • esa, tunggal = √®sa, tunggal
 • esah, sah = sah, absah
 • esok = s√©suk, mb√©njing
  • keesokannya = √©suk√©
 • etika = subasita
 • eyel, mengeyel = ng√®y√®l

 

F (kamus Indonesia Jawa)

 • faedah = guna, piguna
 • faham = faham, paham
 • fajar = bang-bang w√©tan
 • fakir muskin = fakir-miskin
 • fakta = fakta, kanyatan,kasunyatan
 • faktur = paktur
 • fakultas = fakultas
 • famili = pamili, Keluargo,sedulur,sedherek
 • fana = ora langgeng
 • fanatik = panatik
 • faraj, farji = parji, gawuk, turuk
 • farak = b√©da, s√©j√©, B√®nten
 • fardu, wajib = wajib, kudu, Kedah
 • farmasi = farmasi
 • fasih = fasih, apal
 • fasilitas = kalonggaran
 • fatihah = pat√®kah
 • fatwa = patwa, nas√©hat
 • feodal = p√®odal
 • fertil = subur
 • film = filem, p√®lem
 • filsafat = palsapah
 • filter = saringan
 • finis = finis, pungkasan
 • firasat = firasat, glagat
 • firdaus = suwarga, firdaus
 • firman = firman, sabda
 • fisik = wadhag, jasmani
 • fitnah = pitenah, Cidra
 • formal = resmi, formal
 • formulir = formulir, blangko
 • foto = potr√®t
 • foya-foya = royal
 • frustasi = kuciwa
 • fulus = dhuwit, Arta
 • fungsi = kalungguhan
  • berfungsi = migunani

 

G (kamus Indonesia Jawa)

 • gabah = gabah
 • gabuk, hampa = ora isi
 • gabung = kumpul, campur
 • gabus = gabus
 • gada = gada
 • gadai = gadh√©
 • bergadang = l√®k-l√®kan
 • gading = gadhing
 • gadis = prawan, kenya
 • gaduh, ramai = ribut, ram√©
 • gandok = ruang tamu
 • gerak = obah

 

H (kamus Indonesia Jawa)

 • habis = ent√®k, telas
  • dihabiskan = dient√®kak√©
  • menghabisi = mungkasi
  • menghabiskan = ngrampungak√©
  • penghabisan = pungkasan
  • kehabisan = kent√®kan
 • hablur = jendhelan
 • hadang = adhang, cegat
  • menghadang = ngadhang, nyegat
 • hadap = adhep
  • menghadap = ngadhep
  • menghadapi = ngadhepi
  • dihadapkan = diadhepak√©
  • berhadapan = arep =arepan
  • terhadap = marang
 • hadiah = hadhiah, ganjaran
  • berhadiah = ana hadhiah√©
 • hadir = ana, teka, wonten
  • hadirin = para rawuh
  • menghadiri = nekani, ngrawuhi
 • hafal = apal
  • menghafalkan = ngapalak√©
  • hafalan = apalan
 • hai = h√©, √©
 • haid = haid
 • hajar, dihajar = digebug
 • hajat = kajat, niyat
  • berhajat = duw√© kajat
  • hajatan = kajatan
  • hajat besar = ngising, bobotan
  • hajat kecil = nguyuh, tetoyan
 • haji = kaji
 • hak, wewenang = hak
 • hak sepatu = tungkak sepatu
 • hakikat = hak√®kat
 • hakiki = bener, sabener√©
 • hakim = hakim
  • menghakimi = mutusi prakara
 • hal = hal, bab, prakara
 • halal = halal, kalal, sah
  • menghalalkan = ngalalak√©
 • halaman, rumah = latar, pekarangan
 • halaman, buku = kaca (buku)
 • halang = alang
  • menghalangi = ngalangi
  • halangan = alangan
  • terhalang = kepalang, kalingan
  • Penghalang = aling-aling
 • halau = gusah
  • dihalau = digusah
  • menghalau = nggusah
 • halilintar = kilat, thathit
 • halimun = kabut, pedhut
 • halte = halte
 • haluan = ancas, tujuan
  • sehaluan = setujuan, seancas
 • halus = alus
 • hama = ama
 • hendak = badhe
 • hujan = jawah
 • hari = dina, dinten
 • hidup = urip, sugeng

 

I (kamus Indonesia Jawa)

 • ia, iya = iya, inggihinjih
  • mengiakan = ngiyani, mbenerak√©
 • ia, dia = dh√®w√®k√©
 • ialah = iya kuwi, yaiku, yakuwi
 • iba = mesakak√©
  • beriba-iba = nrenyuhak√©
 • ibadat = ibadah
  • beribadat = ngibadah
 • ibarat = umpama
  • mengibaratkan = ngibaratak√©
 • iblis = dhemit, s√©tan
 • ibu = ibu, biyung ,emak
 • identik = podo,
 • ikal = brintik
 • ikan = iwak
 • iklan = pariworo
 • ikut = melu
 • ingat = eling
 • ingin = pingin
 • ini = iki
 • injak = idek, pidek
 • intip = injen, nginjen
 • isap = sedot, nyedot
 • istirahat = ngaso, laut
 • itik = bebek
 • itu = iku, kuwi

 

J (kamus Indonesia Jawa)

 • jabal, menjabal = ngrampas, mb√©gal
 • jabang bayi = jabang bayi
 • jabar, menjabarkan = nerangak√©
 • jabat, menjabat = nyekel gaw√©an, mengku jabatan
 • jabatan = jabatan
 • jabat tangan = salaman
 • jadah = jadah
 • jadi = dadi, dados
  • jadi-jadian = gaw√©an
  • kejadian = kedad√©an
  • menjadikan = ndad√®ak√©
  • menjadi-jadi = saya ndadi
  • terjadi = dumadi
  • jalan = dalan, margi
 • jam = tabuh
 • jadul = kuno, lawas
 • jajan = jajan
  • jajanan = tetedhan
  • membeli jajanan = njajan, tuku jajan, tumbas tetedhan
 • jari = driji
 • jahit = dondom
  • jahitan = dondoman
  • menjahit = ndondomi
 • jauh = adoh, tebih
 • jenaka = lucu , jenaka
 • jarum = dom

 

K (kamus Indonesia Jawa)

 • kaki = sikil, suku, samparan,
 • kamu = kowe,sampeyan, panjenengan,
 • kepala = Endas, sirah, mustaka
 • kakek = Embah,
 • kaki = Sikil,suku, samparan
 • keluar = metu,medal, miyos
 • kemari = rene, mriki
 • keringat = riwe
 • kemarin = wingi
 • kecil = cilik / alit

 

M (kamus Indonesia Jawa)

 • main = dolan
 • mainan = dolanan
 • makan = maem, mangan, mbadok, dahar
 • malam = wengi, dalu (madya/inggil). (selamat malam : sugeng dalu)
 • mampir = pinarak
 • mandi = adus, siram
 • masih = teksih
 • masuk = mlebu mlebet
 • mati =seda, tilar dunya, mangkat,
 • mengikuti = tumut, nderek, melu
 • memberi = nyaosi

O (kamus Indonesia Jawa)

 • orang = wong, tiyang

 

P (kamus Indonesia Jawa)

 • padi = pari, pantun
 • pagi = esuk, enjang, enjing (selamat pagi : sugeng enjing)
 • pensil = potelot
 • pasung = belok
 • pendek = cendhak
 • pergi = lunga, tindak, kesah
 • puisi = geguritan
 • pulang = bali, mulih, kond√ļr
 • naik = munggah, menek
 • pelan-pelan = alon-alon, lirih-lirih
 • penis = kontol (kasar)
 • pusing = ngelu, nggliyeng, puyeng

 

R (kamus Indonesia Jawa)

 • rapuh = Gaprek, getas,
 • rias = Brai, dandan
 • rumah = Omah, Griya
 • rambut = rikma
 • rokok = udud
 • rumagsamu = kau kira / di kira / kau perkirakan

 

S (kamus Indonesia Jawa)

 • saat = nalika
 • sama = podo
 • sampai = tekan,dugi, dumugi
 • saudara = sedulur, sedherek, sakadang
 • saya = aku kula, dalem
 • sekarang = saiki
 • sembuh = saras
 • semua =sedaya, sedanten
 • selamat = rahajeng, sugeng
 • sewaktu = sawanci
 • siang = awan(ngoko), siang (krama inggil)
 • siapa =sinten
 • sore = sonten (selamat sore : sugeng sonten)
 • standar = paugeran
 • sudah = sampun
 • suka = tresna, seneng, remen
 • supaya = amrih, supados
 • surat = layang,
 • sangat sangat benar = jan bener tenan

 

Bacaan Lainnya

 

Pasang iklan gratis di toko pinter

Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijual, disewakan, layanan apa saja yang ditawarkan atau lowongan pekerjaan?
Pasang iklan & promosikan jualan Anda sekarang juga! 100% GRATIS di: www.TokoPinter.com

 

Cara daftar pasang iklan gratis

3 Langkah super mudah: tulis iklan Anda, beri foto & terbitkan! semuanya di Toko Pinter

 

Unduh / Download Aplikasi HP Pinter Pandai

Respons ‚ÄúOoo begitu ya‚Ķ‚ÄĚ akan lebih sering terdengar jika Anda mengunduh aplikasi kita!

Siapa bilang mau pintar harus bayar? Aplikasi Ilmu pengetahuan dan informasi yang membuat Anda menjadi lebih smart!

Sumber bacaan: Omniglot

By | 2019-12-12T21:08:22+07:00 Desember 12th, 2019|Geografi & Sejarah, Lainnya|0 Comments

Leave A Comment